24. CÁI THẤY CHỨNG THỰC.

17 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 46146)
24. CÁI THẤY CHỨNG THỰC.

 

10-02-2011 – 8 giờ sáng.


Thế giới ngày nay con người chia đôi thành lưỡng phân hay lưỡng cực tức thành hai chiều hướng đi theo Ma đạo hay Từ bi đạo.

 

Ma đạo mang ác tính, độc tôn, độc tài. Từ bi đạo mang thiện tính, công bằng, hòa đồng, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau bất phân tôn giáo, tư tưởng, ý thức hệ, biết tha thứ, không tìm cách kềm chế, tiêu diệt kẻ khác mình dù tôn giáo hay tư tưởng.

 

Vì thiện tánh hay Từ bi đạo không có tính chất tấn công hay tiêu diệt cái ác, nên khi tâm ác hay quỉ đạo lớn mạnh thì thiên nhiên, trời đất mới xoay chiều để lập trật tự và quân bình vũ trụ để cho thế giới được trường tồn.

 

Càng ngày nghiệp quả càng hiện rõ đến những thủy thổ của quốc gia nào mang ác tính muốn thống lĩnh đem chiến tranh đến các quốc gia khác bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, nhằm ngăn chận bớt ác tính của họ.

 

Không phải ác tính chỉ ở những kẻ ít học hay thuộc từng lớp thứ dân, nghèo hèn mà có nhiều nhất ở các tầng lớp trí thức như khoa học gia, hay các lãnh đạo của các nước lớn trên thế giới xem sinh mạng con người rẻ mạt. Chỉ một chút ác tính của các thượng tầng trí thức, thượng tầng quyền lực chánh trị thì không biết bao nhiêu triệu sinh mạng con người bị ảnh hưởng, từ bệnh tật cho đến thương vong, tàn tật hay mất mạng. Sự đau đớn rên xiết của biết bao sanh linh không kể hết. Từ ngục tù xiềng xích, tra khảo cho đến bao nhiêu bệnh hoạn tâm thần. Kẻ tàn tật đui mù, què quặt lê lết khắp thế gian này.Tội chướng của họ không kể sao cho xiết.

 

Khi tịnh tâm, giác ngộ, tu tập hành đạo sâu xa, an định nội tâm liên tục đạt sáng suốt ta mới có khả năng nhìn thấy thực chất của chúng sanh, con người chung quanh ta rất ít mà không biết bao nhiêu quỉ dữ đội lớp người, hằng hà sa số và độc tính của họ phun tủa cực nhiều, cực mạnh, từ lời nói, hành động, tư tưởng qua các phương tiện văn minh và truyền thông đại chúng.

 

Người tu làm sao để tự bảo vệ trước những độc tính của Ác đạo hay Ma đạo vây quanh đời sống của mình?


Rất dễ và cũng rất khó.

 

Rất dễ nếu tâm ta mạnh để có khả năng miễn nhiễm cho cả ba phần: tâm-thân-ý. Ta không cần chống hay phản kháng. Ta chỉ cần ở thể bất nhiễm. Vì khi ta chống hay phản kháng là vì ta bị nhiễm, bị tấn công nên mới phản ứng. Nếu tâm vững mạnh thì ta luôn ở tình trạng trung hòa liên tục.

 

Đức Thầy có dạy chúng ta khi giữ tâm bình tịnh được thì phát huệ. Huệ ở đây là thấy biết rõ ràng không bị ảnh hưởng, không bị mà mắt, không bị gạt gẫm, nên cái thấy “chứng thực” (as it).

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880