66. ĐẠO GIÁO DÂN TỘC PHỤC HỒI DÂN TỘC VIỆT NAM.

19 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 45779)
66. ĐẠO GIÁO DÂN TỘC PHỤC HỒI DÂN TỘC VIỆT NAM.

 

04-10-2011 – 10:30 giờ sáng.


Vào thời đại nào chánh pháp cũng bị tà pháp bủa vây, tấn công, muốn nhận chìm. Khi bị tấn công bằng mọi phương tiện truyền thông bằng cách vu cáo, mạ lị, liên kết để cắt mọi phương tiện nhằm trợ giúp mọi nhu cầu dù tối thiểu là thực phẩm. Tất cả đều vẫn nhẹ hơn là thời kỳ mà Đức Thầy lâm nạn đến đỗi phải xa tín đồ, vắng mặt lâu dài.

 

Người tín đồ thuần thành cần học hỏi, tu tâm dưỡng tánh noi gương Ngài để không chùn bước trước những khó khăn nhằm triệt hạ danh dự, uy tín bị bôi nhọ tận đất đen.

 

Nếu muốn xiển dương Chánh Pháp Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương thì phải vượt, vượt mọi khó khăn từ tài vật cho đến tinh thần khi bị lăng mạ hạ nhục nhưng vẫn phải tiếp tục con đường. Vì đó là sứ mạng.

 

Sứ mạng xiển dương chánh pháp trong thời kỳ Hạ Ngươn Mạt Pháp không phải của một người, hay vài người mà của cả một đoàn người dù hiện kiếp hay hóa kiếp trở lại độ đời, độ người giúp cho đất nước Việt Nam đang suy đồi về văn hóa, giáo dục, đến đạo đức.

 

Khi những vị có trách nhiệm hóa độ quần sanh ra đời thì tiếng nói của họ sẽ được số đông quần chúng nghe theo để chuyển tâm tu học, cải sửa. Tiếng nói của họ rất mạnh, và rất nhanh nhất là qua phương tiện truyền thông hiện đại, sẽ không những có hàng ngàn mà hàng trăm ngàn người nghe trong đó có các cấp cao của nhà nước hiện tại cần quày đầu cải tà quy chánh để con thuyền Việt Nam thay vì bị nhận chìm bởi lòng tham và sự ươn hèn sẽ mạnh mẽ lên, chuyển tâm để lo cho quốc gia trước họa mất nước.

 

Thời kỳ đã đến, người muốn giúp đạo, giúp nước phải quên tự ngã để đóng góp vào việc chung của việc phục hồi tinh thần đạo giáo dân tộc.

 

Như đã viết nhiều bài trước, chính Đạo Giáo Dân Tộc mới vực dậy và phục hồi dân tộc Việt Nam.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880