64. HÒA DUYÊN LÀ ĐỘC LỘ.

19 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 46082)
64. HÒA DUYÊN LÀ ĐỘC LỘ.

 

01-10-2011 – 0:30 giờ sáng.


Nếu quán chiếu và quan sát kỹ những dấu hiệu qua nhiều người từ Việt Nam thì sự thuận duyên đã đến, cánh cửa tâm đã mở. Tất cả chỉ là yếu tố thời gian và sự chuẩn bị của hành giả.

 

Con đường phục vụ chánh pháp, phục vụ đạo, giúp nhân sanh không hề thay đổi, có thay đổi là con người, đối tượng, hoàn cảnh, cảnh ngộ hay còn gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đến thì mới đến giai đoạn hòa duyên.

 

Trên con đường phục vụ đạo pháp và dân tộc, khi ta thấy thuận duyên cũng chưa đủ.Vì khi thấy thuận duyên thì chỉ một chiều. Chỉ khi nào con người và hoàn cảnh của ta phù hợp với cái thuận duyên đó mới có cơ hội cho ta tiến đến, vì từ thuận duyên đi đến hòa duyên là một bước tối quan trọng cho người hành đạo.

 

Một trường hợp điển hình của một nhân vật bên Cao Đài cho thấy rõ là vì thuận duyên trên con đường đi mà không hòa duyên nên đã gặp biết bao chướng ngại, chống phá, thậm chí còn bị tấn công, mạ lỵ cá nhân trên các diễn đàn internet, lẫn truyền thông, youtube, vân vân …

 

Vậy mới biết làm việc đạo là cả một công trình, tâm thân ý đòi hỏi một sự sáng suốt, bình tâm, thận trọng, trong sáng. Nói tóm lại mọi hành xử phải có trí tuệ của một người liễu đạo thì mới có ích cho đạo.

 

Làm việc đạo mà có danh có lợi là sẽ nghịch đạo, sự tai hại vô lường.

 

Hành đạo phải có khả năng sống trong ba thời kỳ quá khứ, hiện tại và tương lai cùng lúc. Bất cứ một hành động, tác động nào mình cũng biết ngay là kết quả trong tương lai mới không bước sai đường.

 

Người hành đạo phải có lòng từ bi và sự tri kiến, nhìn nói nghe trực tiếp không qua dữ kiện của người khác. Đó gọi là tha tâm thông. Nếu còn dựa vào người khác, dữ kiện thông tin trên mọi phương tiện thì sẽ dễ sa lầy.

 

Hành đạo mà không có tri kiến, nhìn nghe biết cảm nhận trực tiếp thì dễ dàng đứt đường gãy gánh vì thứ nhứt chưa được tự tin, thứ hai chưa có tha tâm thông (biết hiểu trực tiếp không lệ thuộc thời gian và không gian), thứ ba là chưa biết lộ trình (road map).

 

Khi hành giả chưa có lộ trình hành đạo thì đang dậm chân tại chỗ hay còn dựa quá nhiều vào thế gian tánh.

 

Hành đạo cần sống trong vi tế, thần thức phải nhẹ nhàng sáng suốt, sống ở trong đời trần thế mà không bị lệ thuộc trói buộc bởi vi trần. Cần vượt vi trần dù phải nhờ nó để thở, để ăn, để có cơ thể để sống, nhưng muốn hữu ích thật sự cho đạo phải buông vi trần và sống hoàn toàn trong vi tế. Tâm càng ngày càng nhẹ. Tâm càng nhẹ thì ta dễ hòa duyên trong mọi cơ hội thuận duyên.

 

Ta cần sống đời đạo song tu, nhưng phải vượt sự gò bó của đời thì ta mới có khả năng phục vụ đạo, phục vụ tha nhân được.

 

Hòa duyên là độc lộ mà người hành đạo phải đi.

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880