78. - NÓI PHÁP THÌ PHẢI HÀNH PHÁP CHÂN CHÁNH

08 Tháng Mười 20206:34 CH(Xem: 1385)
78. - NÓI PHÁP THÌ PHẢI HÀNH PHÁP CHÂN CHÁNH
06/09/2019 - 3 giờ sáng

Đạo là một con dao hai lưỡi. Đi đúng thì sống, đi trật tất chết. Đó là lời dạy chính xác của Đức Thầy.

Không có một kết quả hay hậu quả nào khác hơn lời phán của Đức Thầy một vị Hoạt Phật ở ngay thế kỷ này, 100 năm, đúng như số tuổi của Ngài.

Đạo là một con đường đầy nguy hiểm trắc trở mà cũng là con đường đầy hoa thơm cỏ lạ. Thật tuyệt vời. Người đi trên con đường này như bước lên sợi dây mong manh dễ té, chỉ trong một chớp mắt có thể lên cực lạc đầy ánh sáng, hoặc là rớt xuống địa ngục tối tăm, nhơ nhớp.

Tu học, thực tập, hành đạo là một con đường mà ta phải bước với sự trang trọng, nghiêm túc, với một tinh thần cầu đạo đúng đắn triệt để, với lòng hy sinh và bác ái đối với tha nhân.

Con đường đạo là một con đường diệt ngã, diệt tham sân si. Nếu càng đi mà tham sân si càng lúc càng trỗi dậy, sự ham danh tham lợi càng tăng trưởng, cùng với các thứ mưu mẹo hầu thành đạt và bất chấp mọi chiêu thức và mưu đồ, thì đó là đã đi sai đường và hướng vào địa ngục tâm làm quấy.

Con đường đạo với pháp tu do Đức Phật Thầy Tây An và tiếp nối là Đức Huỳnh Giáo Chủ đề ra nhằm đưa con người đi đến chánh đẳng chánh giác. Học Phật để thoát đời, chứ không học Phật để lụy đời và đắm chìm vào tham vọng với đầy đủ tham sân si.

Đạo thậm thâm vi diệu, biến hóa vạn năng. Nếu hành giả dùng trí đời thì không thể thấy được kết quả là tốt hay xấu; vì trên con đường đạo, thấy tốt đó mà lại xấu. Thấy hữu lý lại vô lý. Thấy bôi nhọ người mà lại bôi nhọ mình. Thấy thành công lại thất bại ê chề.

Đạo là một con dao sắc bén nhưng hai lưỡi. Ta dùng đúng nó sẽ cắt đứt phiền não, thói hư tật xấu, giúp cho con đường đạo được thênh thang, giúp hành giả đi đến bến bờ giác ngộ. Nếu ta dùng sai, thì sẽ như tự cắt đứt chân tay và chận đứng con đường giải thoát khỏi chốn mê đồ của mình.

Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương là Mật Giáo Linh Diệu mà những vị Phật hiện tiền đã đến trần thế dạy dỗ chúng ta. Nếu không nắm bắt được cơ hội để tu tập tinh tấn thì ta có thuyết giảng bao nhiêu lần, truyền bá bao nhiêu lần, với tâm địa xấu xa trần tục, thì cũng sẽ đưa cuộc đời ta vào những hệ lụy của trần gian.

Đức Thầy đã dạy phải hành y lời Thầy. Nếu nói pháp mà không hành pháp chân chánh là đi sai con đường mà Đức Thầy đã dạy cho ta tu hành chánh đạo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880