74. - THẮP SÁNG NGỌN ĐUỐC TỪ BI CỦA ĐỨC THẦY

08 Tháng Mười 20206:33 CH(Xem: 1423)
74. - THẮP SÁNG NGỌN ĐUỐC TỪ BI CỦA ĐỨC THẦY
03/09/2019 - 4 giờ sáng

Muốn phục hưng chánh pháp Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo, tín đồ cần có đủ nghị lực, cam đảm, hy sinh và có quyết tâm để thi hành, thực hiện những việc cần làm ngõ hầu chấn chỉnh những sai trái của các lãnh đạo, hay đại diện tôn giáo.

Đó là tấm gương sáng của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã trao lại cho tín đồ. Ngài đã khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo lúc chỉ mười chín tuổi, Đức Thầy đã dám lên tiếng để chấn chỉnh những sai lạc của một số tín đồ Phật Giáo và không chấp nhận các hình thức độc tài. Từ đó đến nay có được bao nhiêu tín đồ đã thực hành đúng theo tấm gương sáng của Ngài, hay chỉ mượn những lời dạy, câu giảng của Ngài để biện hộ cho việc làm sai trái của mình.

Với lòng can đảm và sự hy sinh của Đức Thầy, Ngài đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực và cay đắng từ lúc lập đạo năm 1939 cho đến lúc ra đi năm 1947.

Người tín đồ thuần thành cần noi theo bước chân của Ngài một cách đứng đắn với tâm lực, trí lực và lòng quả cảm chịu đựng mọi khó khăn trở ngại của việc làm vì đạo của mình.

Đức Thầy đã thực hiện giáo lý Tứ Ân trong từng lời dạy và hành động của Ngài. Đó là một cuộc cách mạng bản thân và tôn giáo nói chung cho hậu thế nương theo, nhằm cải sửa bản thân và xã hội, trong đó con người là một phần quan trọng để đóng góp cho sự hòa bình, tự do của dân tộc nói riêng và thế giới nói chung.

Trong quá khứ đã có nhiều tín đồ ngoan đạo đã theo gương Đức Tôn Sư để bảo vệ đạo và từng hy sinh dưới những chế độ khắc nghiệt, nhưng thời hiện tại thì rất hiếm hoi và đa số nhắm vào quyền lợi riêng tư của mình.

Hiện nay trong nước, các tôn giáo trong đó có Phật Giáo Hòa Hảo, đã được sinh hoạt qua các tổ chức tôn giáo quốc doanh. Có một số tín đồ đã nương theo hoàn cảnh để học hỏi và phát triển đạo theo lối riêng của mình.

Khi nào ngọn lửa tâm lực và trí lực của tín đồ phát sáng thì sức mạnh quần chúng của Phật Giáo Hòa Hảo sẽ trở nên một nội lực mạnh mẽ để phổ truyền và phát triển đạo theo cấp số nhân cho cả nước.

Ngọn lửa mà Đức Thầy đã để lại cho chúng ta là lòng từ bi và bác ái trong sự hành thiện; và ngọn lửa này đã giúp cho Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo vẫn còn tồn tại và càng lúc càng mạnh theo chân của tín đồ thuần thành ngoan đạo.

Muốn góp công góp sức cho việc xây dựng phát triển tôn giáo của mình, tín đồ cần nhứt là sự suy nghiệm từng ngôn từ, từng nét dấu, từng câu giảng, câu thơ của Đức Thầy, hầu cho mọi hành động và lời nói được đúng thời đúng hoàn cảnh, để mọi người được lợi lạc chung. Từ đó ngọn Đuốc Từ Bi của Đức Thầy thắp sáng trong chúng ta sẽ được loan ra cho cả ba miền Nam Trung Bắc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880