51. - PHẬT GIÁO HÒA HẢO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG BƯỚC DẦN RA ÁNH SÁNG

08 Tháng Mười 20206:23 CH(Xem: 1441)
51. - PHẬT GIÁO HÒA HẢO BỬU SƠN KỲ HƯƠNG BƯỚC DẦN RA ÁNH SÁNG
04/04/2019 - 11 giờ đêm

Muốn góp công góp sức thì phải sẵn sàng; và muốn sẵn sàng thì phải trải qua một hành trình làm việc lâu dài, thì mới có khả năng thực hiện lý tưởng của mình.

Mấy mươi năm qua, hành giả đã cật lực làm việc bất kể ngày đêm, dù đau ốm, hay mệt mỏi vẫn không sờn lòng nản chí. Và công việc đạo việc đời hướng về đạo pháp và dân tộc cũng vẫn còn tiếp tục.

Lòng tin và sự tự tin về một tương lai tươi sáng cho đạo pháp, quê hương dân tộc vẫn luôn là một ngọn đuốc thắp sáng soi đường.

Việc phổ biến về Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương, tinh thần đạo, tình yêu quê hương dân tộc vẫn được duy trì suốt bao năm từ 1999 trên mạng lưới toàn cầu. Điều này đã giúp cho thế giới biết đến Phật Giáo Hòa Hảo và thuyết Tứ Ân Học Phật Tu Nhân, đã đánh tan phần nào cái nhìn hạn hẹp của các giới về một nền đạo phát xuất từ đất nước Việt Nam.

Đó là một sứ mạng mà hành giả đã mang từ khi mới chào đời từ vùng đất An Giang có dòng Cửu Long Giang và dãy Thất Sơn Mầu Nhiệm. Hành giả đã lớn lên và theo vận nước du hành hết Cao Miên rồi sang Hoa Kỳ; cho đến ngày sống và và học hỏi của nhiều tư tưởng của các bậc thức giả khắp nơi của nhiều dân tộc và nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng có cùng một chí hướng phục vụ cho hạnh phúc và sự bảo toàn của nhân loại.

Những gì hành giả đã thực hiện là hành trang để có thể kiến tạo những tác phẩm và công trình để đời cho thế hệ mai sau.

Mọi việc chuyển biến từ chính trị tại Việt Nam cho đến tình hình thế giới. Về công việc đạo thì trong một tuần đã tiếp xúc với những người giúp cho việc truyền bá sách vào trong nước, và việc đóng góp cho chương trình nghiên cứu về Phật Giáo Hòa Hảo trong nước tại Đại Học Harvard.

Hành giả có cả một kho tài liệu về Phật Giáo Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương, cộng thêm bao nhiêu sách vở đã viết, đã thu thập nhiều năm về sự tranh đấu đòi tự do tôn giáo của bao đồng đạo chịu gian khổ hay chết chóc trong tù, từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa sang thời cộng sản.

Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương sẽ dần dần bước ra ánh sáng của lịch sử Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880