60. - TỰ GIÁC ĐỂ PHỤC VỤ ĐẠO PHÁP

08 Tháng Mười 20206:30 CH(Xem: 1435)
60. - TỰ GIÁC ĐỂ PHỤC VỤ ĐẠO PHÁP
20/06/2019 - 5 giờ sáng

Lực sinh tồn và phát triển đạo giáo dân tộc Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo sẽ càng lúc càng gia tăng mà không có sự áp chế nào trấn áp hay đè bẹp được.

Nhà nước thay vì tìm cách đàn áp hay tạo khó khăn sẽ phải nương theo đà phát triển đó để an dân và giữ nước.

Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai tâm mở trí cho tín đồ với giáo lý Tứ Ân, với lời lẽ đấng từ bi hướng dẫn tín đồ đi theo con đường tâm đạo và trí đạo, và nhờ đó mà tín đồ đã vượt bao khó khăn nguy nàn để giữ đạo, giữ nước.

Chỉ một câu ngắn gọn “Tùy phong hóa dân sanh phù hạp” (1) mà Ngài đã giúp tín đồ sống còn, tu tập để giữ đạo chờ Thầy.

Với uy lực của một vị Hoạt Phật ra đời cứu thế, Ngài đã luôn hiện diện trong tâm của từng tín đồ với lòng tin và sự trung kiên bất diệt.

Qua bao khổ nạn, người đi trước ngã xuống, thì người đi sau tiếp tục bước tới vì Đạo vì Thầy.

Thầy đã dạy: “Ai biết tri việc phải cứ làm” (2), chỉ một lời dạy giản dị không có mỹ từ hay danh từ cao siêu, Đức Thầy đã dạy tín đồ thuộc nằm lòng để làm những việc thiện, việc phải, việc giúp tha nhân, tự đi giảng pháp, tự làm từ thiện phát cơm phát gạo, phát hòm, phát thuốc, cất nhà, xây cầu, đấp lộ, vân vân.

Đó là một khối tín đồ tự phát không thấy lãnh đạo mà có lãnh đạo vô hình như lời Đức Thầy nói: “Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, Ẩn xác phàm gìn đạo Thích Ca.”(3)

Sự hiện diện của Đức Thầy vô cùng mầu nhiệm, thiêng liêng, có bao nhiêu tín đồ là có bấy nhiêu hình ảnh của Đức Thầy. Con số hai triệu tín đồ của Đức Thầy khi lập đạo sẽ trở nên bao nhiêu sau 80 năm?

Hơn ai hết, các cấp lãnh đạo Việt Nam đến dự lễ đạo tại Thánh Địa sẽ có câu trả lời về sự lớn mạnh của Phật Giáo Hòa Hảo. Và họ cũng phải hiểu rằng cho dù họ có lựa chọn hay áp đặt những người đứng đầu của giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo, thì tín đồ vẫn là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo của Đức Thầy và họ sẽ sống và hành đạo theo tôn chỉ hành đạo của Đấng Tôn Sư theo đúng giáo lý của Ngài.

Sự sáng suốt và nhiệt huyết của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương cộng với các phương tiện truyền thông đại chúng giúp cho tín đồ tự giác để phục hưng đạo.

Ghi chú:  Ngày Đại Lễ 18-5 khai đạo Phật Giáo Hòa Hảo.CHÚ THÍCH:
(1) “Tùy phong hóa dân sanh phù hạp”. Bài “Diệu Pháp Quang Minh” của Đức Huỳnh Giáo Chủ, câu 5.
(2) “Ai biết tri việc phải cứ làm”. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Sấm Giảng Quyển 4 : Giác Mê Tâm Kệ, câu 353.
(3) “Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, Ẩn xác phàm gìn đạo Thích Ca.”. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Sấm Giảng Quyển 2: Kệ Dân của người Khùng, câu 389-390.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880