16.- THIÊN TÀI THẬT

13 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 73678)
16.- THIÊN TÀI THẬT

Thế nào là thiên tài và thiên tài thật?

Thiên tài có giá trị đương thời và thiên tài thật có giá trị trường cửu.

Thiên tài là khả năng vượt mọi khả năng trong một khoảng thời gian và thiên tài thật là khả năng vượt mọi khả năng trong mọi khoảng thời gian.

Thiên tài không tiến hóa nhưng thiên tài thật tiến hóa.

Tại sao?

Thiên tài được định giá bởi con người, thiên tài thật tự nó đã có giá. Thiên tài được định giá nên bị ảnh hưởng bởi sự định giá đó nên không tiến hóa. Không tiến hóa vì không nhìn được giá trị thật, sự hiểu biết thật hay trình độ thật của mình. Thiên tài thật không bị ảnh hưởng bởi sự định giá nên tiến hóa vì biết được cái biết thật hay trình độ thật của họ ở đâu và nhờ đó mới thăng tiến theo định luật tiến hóa của vũ trụ.

Thiên tài để lại dư âm và thụ hưởng dư âm của họ. Thiên tài thật không có dư âm vì thiên tài thật là thiên tài sống.

.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880