104.- NGÔN NGỮ, NHÀ TÙ KHỔNG LỒ

13 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 75288)
104.- NGÔN NGỮ, NHÀ TÙ KHỔNG LỒ

Nếu vượt hiện tại, tương lai, tư tưởng, vô tư tưởng, thực tại . ảo ảnh, ngôn ngữ, kinh kệ, bài nguyện thì đi vào đâu?

- Chân không.

Để làm gì?

- Để đi vào Đại Ngộ.

Đại Ngộ là gì?

- Đại Giác.

Để làm gì? Có ích lợi gì cho ta và cho nhân loại?

- Để không còn bị ảnh hưởng của cảnh giới và vô cảnh giới. Để vượt ảnh hưởng của Ba La Mật, đi vào Tâm Kinh. Để hành xử trong sự sáng trong toàn diện và không còn bị kềm kẹp hướng dẫn của con người, ngoại cảnh, kinh kệ, tư tưởng của loài người. Phải vượt xa ngôn ngữ vì mọi tư tưởng, kinh kệ đều kềm chế con người qua hệ thống ngôn ngữ.

Ngôn ngữ là một nhà tù khổng lồ nhốt con người. Tất cả con người, tư tưởng gia, chánh trị gia, khoa học gia đều bị quản trị, chế ngự, giới hạn bởi ngôn ngữ.

Phải vượt qua hệ thống ngôn ngữ đang bao trùm loài người trong sự giới hạn của tâm linh. Ta phải vượt qua Có và Không, Hữu và Vô để nhìn lại quả địa cầu, nhìn lại loài người một cách toàn diện không xúc cảm để thấy sự giới hạn đó.

Ta nhìn để thấy tất cả ngôn ngữ, màu da, tư tưởng, sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, tập tục được hòa lẫn. Lúc đó ta chỉ còn nhìn thấy Con Người.

Để làm gì?

- Để ta thấy rõ việc ta phải làm và việc ta phải làm đó phải không bị ảnh hưởng bởi bất cứ lý do ngoại lai nào để đi cho đúng đường do thiên cơ định. Sự hoạch định nầy không cho riêng một quốc gia nào mà cho chung loài người.

Người có sứ mệnh dù có màu da hay sắc tộc nào cũng không chỉ làm việc cho quốc gia đó thôi mà phải đi vào hệ thống chung của Thiêng Liêng.

Có những kẻ đã tách rời vì không ngăn được lòng tham cho cá nhân sẽ bị trừng phạt vì đã đi sai đường lối của sự xây dựng nhân loại. Sự xây dựng lại Việt Nam chỉ là vì sứ mạng và vị trí để tái lập lại trật tự thế giới. Vậy mục đích không phải xây dựng phát triển riêng cho Việt Nam mà Việt Nam chỉ là một yếu tố của chương trình tổng quát mà thôi.

Hãy đi vào thế giới vô tư tưởng và vô ngôn ngữ để biết mọi việc phải làm. Phải đứng ngoài mọi sự hiểu biết và lý luận phải trái. Khi đến lúc, sẽ không còn gặp trở ngại. Mọi trở ngại hiện còn gặp là vì thời cơ chưa thuận tiện. Phải tùy cơ ứng biến. Nên kiên nhẫn, thực tập và làm quen các môi trường.

Khi có việc cần phải thực hiện, hoàn cảnh sẽ tự động sắp xếp, không cần phải tính toán phải trái. Khi có việc thắc mắc thì tịnh tâm, hồi tâm, tập trung tâm thức sẽ có câu trả lời để định lại hướng đi cho khỏi hoang mang.

Làm sao để hoàn thành sứ mạng đồng thời phải làm tròn vai trò và trách nhiệm của mình trong xã hội?

- Phải vô tâm, vô ngã. Sống trong Ba La Mật toàn diện, cô đơn và hy sinh. Đi theo mọi biến chuyển của tâm linh bất vụ lợi. Sự biến chuyển của tâm linh đều do nhu cầu làm việc cho chương trình chung. Mọi việc đều sẽ được hóa giải tốt đẹp, không gặp khó khăn hay trở ngại, nguy hiểm.

Sự hy sinh toàn vẹn bất vụ lợi đã được Ơn Trên chấp nhận và nhiều lần xác nhận và tái xác nhận. Nhất nhất mọi hành động, chủ động đều có sự trợ lực. Hãy hành xử tự nhiên không nghi ngại và sợ hãi. Hành động bất chợt đến, đã được quy định không nên lo lắng.

Mọi việc làm đã được quy định có nghĩa là đã được vạch ra và được phép của chư vị Bề Trên để thực hiện cho nhu cầu chung. Mọi biến chuyển tâm linh là để xoa dịu người thực hiện để việc làm không miễn cưỡng và đồng thời người thi hành cũng được học hỏi phát triển thêm về mặt tâm linh.

Mọi chuyển biến của trạng thái tâm linh đều phải được nhận biết một cách khéo léo và nhanh chóng. Khi đến cũng như lúc đi đều nên xem đó là một sự kiện không có sự tiếc rẻ hay lo âu mà chấp nhận nó với lòng trống không. Từ đây mọi việc sẽ đến càng ngày càng nhiều. Không lo âu hay gấp rút, lo lắng; việc đến đâu thì làm đến đó, hoàn toàn bỏ sự tính toán của trí đời. Do đó càng ngày sắc diện mới thay đổi tỉnh tươi, thanh khí luôn luân chuyển điều hòa. Mỗi khi tiếp nhận thanh khí của các từng giới cao hơn, xác thân phải chịu sự chuyển biến để khai thông huyết mạch ngũ tạng cho bộ máy tinh vi hơn, mới càng ngày càng trực tiếp tiếp nhận mọi biến chuyển của cơ trời.

Vai trò người tu theo khuynh hướng tại gia rất khó cho những kẻ hoàn toàn hướng tâm giải thoát. Vì thế sự trợ lực sẽ vô cùng để hỗ trợ người thực hành sứ mạng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880