87.- MỤC ĐÍCH CỦA VAI TRÒ

13 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 72120)
87.- MỤC ĐÍCH CỦA VAI TRÒ

Ta sẽ làm gì?

Ta sẽ giữ vai trò gì?

Những gì ta nghĩ trong hiện tại, làm trong hiện tại là "ta trong tương lai."

Những việc ta nghĩ là những gì ta ưu tư. Khi ta có ưu tư lo cho con, ta sẽ thực hiện những gì mà ta nghĩ để đào tạo cho con ta nên người. Những gì ta thực cho nó là nó trong tương lai. Sự thành công của con ta có ta trong đó.

Khi ta có ưu tư về đạo, về những người trong đạo, ta sẽ giúp đỡ hay nâng đỡ họ. Tương lai của họ đều có ta trong đó. Họ là ta và ta là họ. Ta có lòng ưu tư đối với đạo thì ta là đạo. Sự thành công của đạo là sự thành công của ta. Những người có lòng ưu tư đối với đạo sẽ qui tụ lại, thông cảm nhau, hợp lực nhau để cùng thực hiện hoài bảo chung là phát triển, phổ biến và thực hiện đạo.

Những kẻ tham, những kẻ giả sẽ gặp nhau; và những kẻ thật sẽ biết nhau.

Cái giả thay đổi nhưng cái thật không thay đổi. Cái giả sẽ thất bại hoặc thành công nhất thời, còn cái thật khi đã thành công thì bền vững.

Người thật tâm lo cho Đạo dù không có khả năng nhưng họ cũng cố gắng không trốn tránh trách nhiệm. Họ biết họ cần gì, nghĩ gì, làm gì để cho Đạo phát triển bền vững và có lợi ích cho nhơn quần xã hội.

Người thực tâm lo cho Đạo biết giữ vai trò gì để thành công, đạt được mục đích có ích cho tha nhân. Nếu công việc đòi hỏi một chức vụ ở hạ tầng cơ sở, họ cũng vui lòng. Nếu công việc đòi hỏi phải giữ vai trò ở thượng tầng cơ sở, họ sẵn sàng ở chức vụ đó, cho dù vai trò chủ động hay lãnh đạo.

Người có tâm thức sáng trong thật sự phục vụ cho Đạo, biết rằng mọi chức vụ đều có vai trò như nhau là để cho guồng máy tổ chức được nhịp nhàng ổn định, và công việc đạt được kết quả.

Người mong muốn cống hiến cuộc đời cho Đạo không sung sướng hãnh diện hay đau khổ tủi nhục vì vai trò mà họ nắm giữ mà chỉ đặt mục tiêu tối quan trọng là làm gì, giữ vai trò gì, ngõ hầu có lợi ích chung cho nguồn đạo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880