105.- THUẬT SIÊU THƯỢNG THỪA

13 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 70118)
105.- THUẬT SIÊU THƯỢNG THỪA

Như thế nào là hội nhập cõi thiêng?

- Ta và cõi thiêng là một.

Như vậy mọi việc làm dính líu với cõi trần có đi ngược lại sự hành xử của Người Cõi Thiêng không?

- Người Cõi Thiên không phân biệt các tầng giới. Họ có thể hội nhập với bất cứ giới nào từ thượng tầng trở xuống. Còn Người Phàm thì chỉ sống ở một giới chứ không thể sống ngược lên thượng tầng.

Sự hội nhập càng nhiều, càng toàn vẹn, tâm linh càng mạnh mẽ, thông suốt. Không còn dùng trí đời để đối phó với đời mà dùng tâm đạo để hoán chuyển con người. Tuy sống với đời nhưng không dùng trí đời mà dùng Tâm Hội Nhập để hoán chuyển, sửa đổi, sắp xếp mọi việc, mọi con cờ và nước cờ sao cho có lợi cho nhân loại hợp quần.

Người hội nhập có cần sống kín?

- Trong kín có mở, trong mở có kín. Nên hành xử tự nhiên, tùy cơ ứng biến theo sự vận chuyển của ngũ hành. Phải sống trong nhị mà bất nhị. Sống hai cuộc đời luôn luôn, phân biệt. Đời và Đạo đều phải trọn vẹn. Tuy sống một cuộc đời nhưng mà là hai cuộc sống, tâm linh và vật chất phải hòa hợp không đối nghịch. Như vậy là Một nhưng "không là một". Nhị nguyên và nhất nguyên phải phân minh và khi hội nhập phải ở thể chân không.

Tâm hồn thả lỏng mà không thả lỏng, vì mỗi ngày ta phải đối đầu với bao việc đời. Đối đầu chứ không đối phó. Đối đầu là phải gặp mọi sự kiện, hoàn cảnh và dùng tâm để hóa giải. Đối phó là dùng trí để ứng phó, chống đỡ hoặc cố gắng thay đổi, như thế sẽ gặp khó khăn và đi vào nghiệp quả.

Khi gặp rắc rối, khó khăn đến thì dùng tâm mà hóa giải hết, không kết tạo nghiệp quả còn người gieo trồng khó khăn, rắc rối mới tạo nghiệp quả cho chính họ. Ta như người vô tình không đạp bẫy và kẻ cố tình lại tạo bẫy cho chính họ.

Người dùng tâm để hóa giải dựa theo tâm thức của mình, nó biến chuyển đến đâu thì mình tùy theo đó mà hành, không nghĩ tốt, nghĩ xấu, có hại hay có lợi cho ta hay cho kẻ đối nghịch. Bàn cờ tuy tiến thoái nhẹ nhàng mà vô cùng lợi hại. Vì không đặt bẫy cho người nên ta không mắc bẫy. Và vì không cầu lợi, cầu thắng, không giăng bẫy, không mắc bẫy nên ta không thể thua được.

Đó là Thuật Siêu Thượng Thừa.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880