71. Tôn giáo giúp con người sáng suốt giác ngộ. (28-6-13)

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 32787)
71. Tôn giáo giúp con người sáng suốt giác ngộ. (28-6-13)

28-6-2013


Phục hưng chánh pháp, bảo vệ chánh pháp là đều mà bổn phận của mỗi tín đồ nên làm.


Nhưng phải làm sao?


Phải làm từ việc nhỏ nhất của mỗi tín đồ là tu hành chân chính theo giáo pháp của mình, dù là tín đồ của bất cứ tôn giáo nào.


Mỗi tôn giáo có một sứ mạng cao cả hướng thiện con người để cho thế giới hòa bình an lạc, con người sống trong tình thương và được giải thoát khỏi mê lầm nơi cõi thế.


Nếu mỗi tín đồ hiểu đúng và hành đúng theo lời dạy của vị giáo chủ, đấng cứu thế, của bậc thầy của họ, thì các tôn giáo đã hoàn thành sứ mạng.


Tôn giáo không chống nhau, nhưng những người theo tôn giáo mới mâu thuẫn, chống nhau, muốn dìm tôn giáo khác, người khác xuống để đưa tôn giáo mình lên, muốn tấn công, chiếm đoạt tín đồ của tôn giáo khác để làm đông người của tôn giáo mình lên để tạo cho phe nhóm tôn giáo mình mạnh hơn tôn giáo khác.


Cạnh tranh tôn giáo là một hành vi bất chính, phản đạo và làm hại thanh danh của tôn giáo mình.


Phổ truyền giáo lý, phục hưng chánh pháp là truyền bá giáo lý cao siêu của tôn giáo mình nhằm hữu lợi cho quần sanh, là chỉ cho mọi người một con đường giác ngộ dù là họ có khác tôn giáo cũng được hữu lợi nhờ pháp tu chân chánh, đưa con người trở lại thiện tánh sáng trong.


Nếu dùng tôn giáo mà tạo thêm sức mạnh cho bản thân, cho phe nhóm là trục lợi tôn giáo và sẽ bị đọa vào cõi luân hồi, không có bậc thiêng liêng nào cứu rỗi được, nếu không cải tà quy chánh, sám hối việc lừa đời hại đạo.


Tôn giáo không phải là thuốc phiện làm mê hoặc con người trở nên mê tín dị đoan buông bỏ tín ngưỡng này để chạy theo tín ngưỡng khác.


Tôn giáo giúp con người có lòng tin nơi giáo pháp, đấng thiêng liêng của mình để biết tu sửa, tu tập, để trở nên sáng suốt, giác ngộ.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880