NỘI DUNG

21 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 37124)
NỘI DUNG
icon_pdf (Xem file PDF)

DẪN NHẬP: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn........... 9

CHƯƠNG I: Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo... 11

1. Cần hướng đến tương lai. (24-8-12)
2. Rốt ráo gạn lọc Tâm Thân Ý. (01-9-12)
3. Bước vào vòng xoáy của đạo. (04-9-12)
4. Dễ bị khuất phục trước cửa tử. (05-9-12)
5. Cố gắng phụng hành cho đạt chí nguyện. (16-9-12)
6. Trái tim cũng là một hung thần. (23-9-12)
7. Tu để tránh trở nên một người lừa đảo. (05-10-12)
8. Ngôn ngữ lực của từ bi quân bình hóa quả địa cầu. (09-10-12)
9. Giữ tâm cảnh sáng trong để không tạo nghiệp. (21-10-12)
10. Cần quán chiếu khả năng của mình để đáp ứng tương lai dân tộc. (13-11-12)
11. Khi những tư tưởng bi quan chớm hiện, ta cần quán chiếu mọi sự việc. (15-11-12)
12. Không chểnh mảng trong các công tác Đạo – hay: Phải liên tục truyền Pháp. (20-11-12)
13. Sức mạnh của sự tỉnh thức giúp buông bỏ chướng nghiệp. (21-11-12)
14. Nên thu hẹp lại cho rõ đường đi. (22-11-12)
15. Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo. (24-11-12)

CHƯƠNG II: Có trí huệ khi tỉnh thức toàn vẹn................... 39


16. Pháp thí là trách nhiệm. (25-11-12)
17. Không thành công hiệu quả nếu tu mà không hành. (28-11-12)
18. Ta không thấy ta. (03-12-12)
19. Chuẩn bị để trở nên một người già dễ mến. (10-12-12)
20. Một bước đi mới sáng sủa. (20-12-12)
21. Sự đi quá đà gây tổn thương. (25-12-12)
22. Tránh là người mộng du. (26-12-12)
23. Nhiếp tâm chuyển tánh, ta giác ngộ. (27-12-12)
24. Sự toàn giác là nguồn đại lực. (28-12-12)
25. Tư tưởng phụng hành thoát thai từ sự Sống Đạo. (31-12-12)
26. Tắm trong ánh nắng cực mạnh của sự tỉnh thức. (21-1-13)
27. Tâm phụng hành vô quái ngại. (25-1-13)
28. Sống đạo cần tỉnh thức. (26-1-13)

CHƯƠNG III: Lòng từ bi giúp con đường đạo. ................... 61

29. Bảo tồn và phục hưng chánh pháp. (3-2-13)
30. Việt Nam tránh thảm kịch nếu kịp sửa đổi. (9-2-13)
31. Bớt sai lầm mới đúng “tu và sửa”. (13-2-13)
32. Đồng bộ, đồng hành, nhạy bén và sáng suốt. (14-2-13)
33. “Không say đạo hay say đời” – hay: “Thiên tai và nhân tai gần gũi với con người và vạn vật”. (16-2-13)
34. Ngọn lửa thiêng giữa bầu trời Đông Nam Á. (20-2-13)
35. Chỉ có khai ngộ mới sống trong ba thời. (21-2-13)
36. Khi tâm thân trí trở lại tánh không mới sáng suốt toàn diện. (22-2-13)
37. Sự tu tập giúp người già an lạc. (24-2-13)
38. Học hỏi về kỹ thuật truyền thông đại chúng. (25-2-13)
39. Nên lắng nghe và trân trọng lời nói, ý muốn của toàn dân. (26-2-13)
40. Sống hòa vào sự hợp tan tan hợp của vũ trụ thường hằng hay: Con đường của dũng sĩ. (28-2-13)
41. Lòng từ bi giúp con đường đạo. (6-3-13)

CHƯƠNG IV: Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ ................85

42. Tự Khuyên. (20-3-13)
43. Nước cam lồ của đạo tâm. (21-3-13)
44. Đi trúng thì sống, bước trật tất chết. (27-3-13)
45. Sự minh mẫn sẽ như chiếc đèn đứt bóng khi ta tưởng mình đạt đạo. (5-4-13)
46. Khi buông xuôi lười biếng, sáng suốt sẽ trở nên lu mờ. (6-4-13)
47. Hành y theo những vị Thầy giáng thế dạy đạo. (10-4-13)
48. Phục vụ chánh pháp mới thật sự là phục vụ chúng sanh. (12-4-13)
49. Ánh sáng của giác ngộ chói rực hào quang. (17-4-13)
50. Công tác đạo được hoàn mãn. (22-4-13)
51. Sự sống tràn đầy niềm vui tỉnh thức giác ngộ. (7-5-13)
52. Sự thật lịch sử. (12-5-13)
53. Dùng lời thường theo Đấng Tôn Sư. (13-5-13)
54. Vực dậy một tôn giáo dân tộc. (13-5-13)
55. Tôn giáo dân tộc sẽ chiến thắng chánh sách đi ngược lại dân tộc. (14-5-13)
56. Tu Nhân học Phật là con đường thức tỉnh giác ngộ. (16-5-13)

CHƯƠNG V: Hạt giống Đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ ....... 113

57. Thức tỉnh phải chăng là viên thuốc hồi sinh. (05-6-13)
58. Hạt giống đạo ăn sâu vào lòng đất mẹ. (10-6-13)
59. Chính tình thương giúp ta hòa vào đời sống. (17-6-13)
60. Tâm lực và nội lực mạnh mẽ là bức tường thành kiên cố. (18-6-13)
61. Muốn thoát luân hồi phải sống với chân tâm. (19-6-13)
62. Thức tỉnh để bảo vệ não bộ. (23-6-13)
63. Khoa học không tiến nhanh đối với sự vận hành của vũ trụ. (25-6-13)
64. Xảo thuật không hiệu nghiệm khi tỉnh thức liên tục. (25-6-13)
65. Đức Thầy gieo hạt giống từ bi cho nòng cốt của đất nước. (25-6-13)
66. Sống đạo với người cùng thế kỷ. (25-6-13)
67. Đạo là chân lý tối thượng. (26-6-13)
68. Bạo lực càng tăng, tư tưởng lực càng phát. (26-6-13)
69. Tư tưởng của toàn dân là tư tưởng chủ đạo. (26-6-13)
70. Mỗi thời điểm đều có người vác thánh giá. (28-6-13)
71. Tôn giáo giúp con người sáng suốt giác ngộ. (28-6-13)

TIỂU SỬ TÁC GIẢ NGUYỄN HUỲNH MAI .....................139
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880