66. Sống đạo với người cùng thế kỷ. (25-6-13)

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 31368)
66. Sống đạo với người cùng thế kỷ. (25-6-13)

25-6-13 – 9 giờ đêm.


Phải chăng tâm tốt thì tư tưởng tốt, tâm trong sạch mạnh mẽ thì tư tưởng mạnh mẽ sáng tạo, nhất là tư tưởng được truyền đạt thì có mãnh lực phi thường.


Một não bộ tốt, một tâm thân ý tốt sẽ kết nối truyền đạt và chính sự truyền đạt đã giúp bao tư tưởng trở nên những trận bão, những đợt sóng thần làm cho con người thay đổi, chánh sách thay đổi và quốc gia thay đổi.


Vậy thì sự thay đổi không thể có nếu thiếu phương tiện truyền đạt, truyền thanh, truyền hình, internet, điện thoại, vân vân...
Tư tưởng cho dù có tốt lành, mạnh mẽ hữu ích cho quần sanh cũng sẽ bị mai một, bỏ quên nếu không có phương tiện truyền đạt cho nó lan rộng ra theo nhiều cấp số nhân.


Học đạo và hành đạo là hai mặt của một đồng tiền, trong hành đạo có học đạo và ngược lại.


Hành giả cần dung hòa giữa học và hành để thấy sự bình đẳng và quân bình giữa hai cán cân.


Có học đạo mới phổ hóa đạo được và chính khi phổ hóa đạo, xiển dương chánh pháp đó, sự học đạo của ta mới triển khai tăng trưởng và sáng tạo sao cho phù hợp với tư tưởng, tâm thức của con người hiện tại.


Tư tưởng chỉ mạnh, chỉ có ảnh hưởng, chỉ có giúp ích khi gần gũi với con người. Một tư tưởng xa lạ với con người sẽ trở nên một tư tưởng chết.


Vậy, muốn gieo giống đạo ta phải học đạo, hành đạo và nhất là sống đạo, gần gũi và hòa hợp với người xung quanh ở cùng thế kỷ.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880