15. Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo. (24-11-12)

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 38108)
15. Thức tỉnh, sáng suốt để bước vào Đại Đạo. (24-11-12)

24-11-2012 – 7 giờ sáng.


Đời đạo song tu là sao?


Đời đạo song tu là tu trên hai con đường tuy hai mà là một đường tu, vì ta không bỏ đời mà cũng không bỏ đạo. Ta cần sống như thế nào mà vừa tu tập trong đời sống đời và đạo song song một cách đúng.


Đạo là làm đúng, đúng trong mọi việc trong đời sống. Ta không thể biện luận về việc làm phước thiện, mà vừa ăn cắp, gian lận của người khác để bù lại. Có nghĩa là ta làm mọi việc đều phải đúng dù trên con dường phục vụ đạo pháp lẫn trong đời sống thường đối với gia đình và xã hội.


Khi rời tiểu đạo để bước vào đại đạo ta cũng không phải bỏ rơi tiểu đạo hay việc gia đình để lo việc phục vụ đại đồng. Vì tiểu đạo là nền tảng để ta xây dựng và hoàn tất một cách vững chải mới nhờ đó mà ta có khả năng sẵn sàng để lo phục vụ một con đường lớn hơn là đất nước đạo pháp và thế giới đại đồng.


Trong đời sống thường nhật hay trong đời sống đạo đều có những việc quan trọng ít và quan trọng nhiều mà ta cần quán chiếu sáng suốt để buông lần.


Có nhiều người bị vấp trên đường tu vì có quan niệm sai lầm về tiểu đạo và đại đạo nên đã bỏ hẳn trách nhiệm của con người mình nhất là đối với gia đình và xã hội để mang một gánh nặng to tát hơn, nhất là những người mang phẩm trật của tôn giáo để biến mình là một kẻ đạo cao đức trọng.


Con đường tu không phải là con đường đi hia bảy dặm mà là con đường phải đi phải tu tập và phục vụ từng bước một trong đạo và cả trong đời thường vì khi bước đến thế gian, làm người ta có trọng trách và bổn phận của một con người.


Ta tu tập để được sáng suốt, biết những điều gì nên và không nên làm, những điều gì cần buông bớt dần để chỉ còn lại nhũng điều gì quan trọng nhất, những bổn phận mà mình cần phải làm.


Tu trong đời và đạo là hành đúng để đi đúng đường để không chụp bắt những việc làm sai quấy để đi đến thảm bại, tội lỗi vì tham sân si.


Tu để không bị tham sân si lôi kéo, vì hai con đường đời và đạo đều có tham sân si và vì tham sân si thất tình lục dục mà bao kẻ trong đời thường lẫn mặc áo tu sĩ đều ngã gục, tù tội, vân vân...


Tóm lại phép tu Đời Đạo Song Tu của Đức Thầy thật rõ ràng, ta không bỏ đời vì đạo, mà không bỏ đạo vì đời. Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là người sống tại gia đời đạo song tu.


Trên con đường đạo ta bỏ tiểu đạo để bước vào đại đạo có nghĩa là ta tu tập để được thức tỉnh, sáng suốt, biết nhận thức những điều gì ta cần buông để có thể dành cuộc đời phục vụ những gì cần thiết nhất phải làm trước khi xa rời thế gian mà không uổng một kiếp người.


Nếu không thức tỉnh sáng suốt ta không thể bước vào đại đạo được.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880