70. Mỗi thời điểm đều có người vác thánh giá. (28-6-13)

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 37588)
70. Mỗi thời điểm đều có người vác thánh giá. (28-6-13)

28-6-13 – 8 giờ 30.


Phải đi cho đúng con đường Phật Giáo Hòa Hảo và Bửu Sơn Kỳ Hương mới phù hợp dân tộc Việt Nam.


Nếu tư tưởng không phù hợp với quốc độ, quốc gia của mình thì không giúp được dân tộc mình. Và nếu không giúp được chính dân tộc mình thì tư tưởng đó cũng không giúp được thế giới.


Một tư tưởng mạnh phải bắt nguồn từ gốc rễ mạnh, gốc rễ chánh đạo không mạnh thì không thể làm kim chỉ nam soi đường cho tư tưởng trưởng thành một cách mạnh mẽ.


Đạo giáo vững mạnh vì gốc rễ phát triển từ lòng đất dân tộc và được nuôi dưỡng bởi mãnh đất mầu mỡ của dân tộc nơi có ruộng đồng cò bay thẳng cánh, với ngọn Thất Sơn mầu nhiệm, bởi dòng nước Cửu Long Giang có gốc nguồn từ ngọn núi linh thiêng của dải Hy Mã Lạp Sơn.


Nơi có núi thiêng, sông nước nhiệm mầu, ruộng đồng phì nhiêu mầu mỡ thì gốc rễ đạo đã thấm sâu vào lòng đất mẹ, qua bao thăng trầm vùi dập của lịch sử đạo vẫn không bị tiêu diệt mà nay lại nẩy bao mầm non tươi tốt, đơm hoa kết trái, sản sanh ra bao con dân đất Việt với tấm lòng yêu thương nòi giống tổ tiên ông bà, quyết giữ nước và dựng nước trước bao tham vọng chiếm đất của ngoại xâm.


Đất nước Việt Nam được che chở bao bọc bởi đạo giáo dân tộc mà không một thế lực ngoại bang nào tàn phá, xâm chiếm được. Đó là do tiềm lực và khí phách dân tộc.


Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài Giáo có sứ mạng truyền khai đạo pháp để khai thị cho con dân Việt Nam trong công việc phục hưng chánh pháp và bảo vệ dân tộc Việt Nam, nơi có trung tâm điểm trên bàn cờ thế giới, đó là biểu đồ âm dương nơi chuyển xoay quả địa cầu đã đến hồi xoay chuyển dòng điện âm suy dương thịnh.


Các quốc gia trên thế giới sẽ chao đảo bời sự chuyển xoay của bàn cờ thiêng liêng để sắp xếp sự triển khai một kỷ nguyên mới trong ánh sáng đạo mầu. Sự “mạnh được, yếu thua” sẽ chuyển thế để các quốc gia nhỏ triển khai mạnh dần theo nhu cầu để quân bình thế giới, để các nước nhỏ không bị xâm lấn, tiêu diệt hay bị xóa trên bàn cờ thế giới.


Sự xoay chuyển của càn khôn vũ trụ sẽ có không biết bao biến thiên, tai ách, thiên tai, nhân tai chỉ vì con người quá tham lam muốn chiếm địa vị thống lĩnh thế giới qua bao cuộc chạy đua từ khoa học cho đến chánh trị với khí giới tối tân lẫn chất độc tràn lan qua bao phương tiện vật chất đến tinh thần.


Sự nham hiểm và tàn độc của con người, của các lãnh đạo trên thế giới càng lúc càng mạnh càng bí hiểm khó khám phá được, thì cũng có những kẻ có sứ mạng vạch trần tội ác phải hy sinh sự an toàn và sanh mệnh của mình để đứng ra chịu nạn ngõ hầu ngăn chận.


Con người tiến hóa đến đâu, tội ác phát triển đến đó thì người có sứ mạng ngăn chận tội ác đều phải đến mặt đất để gánh cây thánh giá nặng ngàn cân và đội mũ gai chịu nạn.


Mỗi thời điểm đều có người vác thánh giá.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880