53. Dùng lời thường theo Đấng Tôn Sư. (13-5-13)

21 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 37678)
53. Dùng lời thường theo Đấng Tôn Sư. (13-5-13)

13-5-13 – 10 giờ sáng.

Đức Thầy đã dạy “Quyết dạy trần nên nói lời thường”. Vì sao?

Những lời dạy của các Đấng Tôn Sư, của Chư Phật đều có giá trị vô giá, đều tiềm ẩn một kho tàng quý báu và kho tàng này chứa đựng cả hằng hà sa số lời dạy cùng hằng hà sa số ý nghĩa giúp ta con đường đi đến giải thoát khỏi sự mê lầm ngu muội.

Mỗi lời dạy của Đức Thầy là một chìa khóa thiêng liêng, bí mật mà nếu tu thật, hành đạo thật, ta sẽ dần dần khám phá ra một trong những ý nghĩa thâm sâu của nó.

Nếu ta không hiểu được một lời nói thường của Ngài thì làm sao ta có thể hiểu được một quyển Sám Giảng trong toàn bộ Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý của Ngài.

Tu tập, hành đạo thật sự lời dạy của Ngài ta sẽ chứng nghiệm được thực tại của lời dạy đó với đầy đủ ý nghĩa nghiêm minh của nó, thì sự tăng trưởng niềm tin của ta đối với giáo lý PGHH sẽ được bồi đắp, củng cố.

Vì sao gọi là ý nghĩa nghiêm minh?

Ý nghĩa lời dạy của Ngài rất nghiêm minh, chính xác và ta phải tìm hiểu cho cặn kẽ và hành theo ý nghĩa chính xác của nó.

Nếu ta dùng lời dạy của Ngài theo sự luận đạo, và lý luận cho phù hợp với “việc mà ta muốn làm” chứ không phải “việc mà Ngài muốn dạy” thì ta sẽ mang tội vọng tâm và vọng ngữ.

Lợi dụng giáo lý và lời dạy của Đức Giáo Chủ để tạo uy tín, tạo hoàn cảnh để bước lên bước thang danh vọng từ chánh trị cho đến chức phẩm, lẫn tiền bạc, thì điều này sẽ gây ác nghiệp cho chính ta hay phe nhóm đã ủng hộ cùng đường lối của ta.

Sứ mệnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ là hướng dẫn chúng sanh thoát chốn mê lầm và Ngài dùng lời thường để làm phương tiện nhanh nất đưa tín đồ, đưa chúng sanh thoát chướng nghiệp của cõi ta bà.

Chúng ta, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo có nghe theo lời dạy của Ngài để cùng lấy “lời thường” truyền bá đạo mầu chăng? Hay chúng ta đã đưa người đọc, người nghe vào bóng tối của ngôn ngữ?

Truyền đạo là phải hành theo pháp đạo mà vị chân sư đã hành, đã truyền dạy.

Truyền đạo không phải để khoe đạo, khoe ngôn ngữ, khoe học thức, khoe sự hiểu biết của kinh Phật, khoe chữ Nho, chữ Phạn hay khoe cấp bằng.

Nếu truyền đạo mà khoe khoang sự hiểu biết thông thái của mình thì là nghịch đạo vì ta đang đi ngược lại lời dạy của Đấng Minh Sư, Đấng Giáo Chủ đã khai sáng nền đạo mà ta là tín đồ.

Vậy thì nếu muốn theo gót Đức Tôn Sư ta cần dùng lời thường mà chính Ngài đã khai thị mở tâm và dạy dỗ ta trở nên một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880