11. Khi những tư tưởng bi quan chớm hiện, ta cần quán chiếu mọi sự việc. (15-11-12)

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 36576)
11. Khi những tư tưởng bi quan chớm hiện, ta cần quán chiếu mọi sự việc. (15-11-12)

15-11-2012 – 4 giờ sáng.


Một người biết đạo luôn quán chiếu về lời nói, hành động của mình để truy ra tất cả mọi trường hợp xảy ra trong cuộc đời mình.


Khi tâm thân lực đầy đủ ta mới làm chủ mọi tư tưởng, mọi suy nghĩ, mọi lời nói, việc làm và hành động.


Mình chính là trung tâm của mọi vở kịch trong đời sống, mọi biến cố, mọi cuộc xung đột giữa cá nhân với cá nhân, hay cá nhân với đám đông.


Mọi xung đột đều bắt đầu bằng một tư tưởng lóe lên như chớp. Nếu đủ nội lực ta sẽ cho nó trôi qua, hoặc dập tắt ngay lập tức, thì lời nói hành động không bị lôi kéo phát theo.


Nếu không có nghị lực mạnh mẽ đồng thời để dập tắt, ta cần theo dõi khít khao mọi diễn biến của ta và người và xem đó là một kinh nghiệm cho tương lai. Theo dõi khít khao để không cho phép những lời nói việc làm đưa đến điều đáng tiếc, hoặc có thể được thì đưa đến hòa giải.


Mỗi sự xung đột xảy ra trong đời sống, người tu học cần tiếp tục quán chiếu cho rõ nguyên nhân cội nguồn những sai lầm của ta và người ngõ hầu giúp cho ta học từ nó để tránh sai lầm bản thân hơn là xem nó là một dấu vết hận thù hay là một vết thương lòng.


Khi hiểu được điều này ta sẽ tránh phản ứng tiêu cực của mình đối với người xung quanh dù thân nhiều hay ít.


Như vậy thì ta đã biết quán chiếu mọi sự việc từ nguyên nhân, hậu quả (action-reaction).


Có nhiều trường hợp nguyên nhân do ta và hậu quả cũng do ta chủ động. Người xung quanh trở nên dính líu vào xung đột chính vì ta.


Nếu ta quán chiếu thường xuyên mọi việc xảy ra trong đời sống giữa ta và người xung quanh, hoặc giữa những người xung quanh với nhau, ta sẽ thấy qua đó mọi cá tánh của con người được thể hiện một cách rõ rệt. Tuy nhiên họ và ta thường không nhìn rõ chân tướng nguyên nhân của mọi sự việc xảy ra.


Ta cần tu tập, sống đạo, hiểu rõ nguyên nhân, căn nguồn của mọi sự việc giúp cho ta biến tất cả những điều vui buồn hài lòng lẫn không hài lòng thành những chất liệu để qua đó ta học về con người.


Học về con người để quán chiếu ngược lại chính mình, để mình không còn phê phán họ.


Ta tu tập, học hỏi trong sự sống động của đời sống để chấp nhận nó hơn là muốn xa rời, cách ly trở nên yếm thế, trở nên bi quan.


Nếu tu tập mà càng ngày càng trở nên bi quan, muốn xa lánh đời là ta đang đi sai đường. Vì con đường đạo là con đường nhập thế, không vì những tương quan ràng buộc giữa mình với đời, giữa mình với người xung quanh mà mình muốn chặt đức chia lìa.


Trên con đường tu học, khi những tư tưởng bi quan chớm hiện ta cần dừng lại để quán chiếu nguyên nhân mọi sự việc.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880