20. Một bước đi mới sáng sủa. (20-12-12)

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 32158)
20. Một bước đi mới sáng sủa. (20-12-12)

20-12-2012 – 9 giờ đêm.


Khi đã quyết tâm bồi đắp con đường đạo từng bước một một cách đường đường chánh chánh thì phải vững tâm tiến bước vì có sự hộ trì của chư Phật, Đức Thầy luôn ngự trong tim ta.


Tâm lực nội lực càng vững do sự trì chí tu tập quán chiếu, tâm bất thoái chuyển thì sự phản hồi sẽ có kết quả tốt đẹp.


Con đường đạo chỉ có tiến triển, nhưng chỉ lùi bước khi ta sợ hãi thối chí muốn rút lui.


Quyển Tiếng Nói Sự Thật sẽ có chỗ đứng của nó một cách vững vàng vì đó là quốc sách xây dựng lại dân tộc và đạo pháp. Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương, tám chữ được xây dựng qua 8 quyển Nhật Ký Tâm Linh. Mật Pháp Giáo Truyền sẽ phát hành một bộ 8 quyển về pháp tu mật truyền của Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương. Đó là con đường Bát (8) Chánh Đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng sanh.


Con đường Bát Chánh Đạo từ 8 quyển Tâm Linh, đến 8 quyển Mật Giáo phù hợp khít khao với hai tên ghép thành 8 chữ của tên một giáo pháp của dân tộc Việt Nam sẽ được thế giới biết đến trong tương lai: Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương.


Tin cho biết bản chụp của quyển Nhật Ký Tâm Linh 8 đến tay Bộ Chánh Trị Trung Ương Miền Nam Việt Nam là một điều rất tốt đẹp vì quyển này dành cho giới chức An Ninh Chính Trị Bộ. Tất cả những gì họ cần biết và nghiên cứu cho đạo pháp và đất nước đều nằm trọn trong quyển này.


Phận sự của người viết đến quyển 8 là khá hoàn tất. Việc tu học, tự vấn và chiêm nghiệm viết sách vẫn nên tiếp tục nhằm hữu lợi cho quần sanh.


Cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng, tiến bước. Rồi mọi việc sẽ được sắp xếp tốt đẹp cho một bước đi mới sáng sủa minh bạch nhằm hữu lợi cho đất nước dân tộc và đạo pháp.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880