53. Hợp nhất quay về gốc đạo bửu sơn kỳ hương. (16-10-14) 4 giờ 30 sáng.

07 Tháng Bảy 201512:24 SA(Xem: 4038)
53. Hợp nhất quay về gốc đạo bửu sơn kỳ hương. (16-10-14) 4 giờ 30 sáng.

 

Thái độ đúng nhất của người tu là nên nhận chân được những gì nên giữ và những gì nên buông, để không giữ những gì nên buông, và không buông những gì nên giữ.

Càng đi sâu vào con đường tu, nhất là những người có sứ mạng phục vụ quần sanh, tâm càng ngày càng phải cởi mở theo chiều hướng đại đồng thì nghiệp nặng, nghiệp dữ sẽ tự xa rời theo thời gian tu tập hành đạo.

Sự tịnh tâm sáng suốt sẽ giúp cho ta không quay đi quay lại hoặc dậm chân tại chỗ, vì những trì kéo của người xung quanh, hay sự trì kéo của chính mình bởi hỉ nộ sân si, thương ghét vẫn còn vướng mắc.

Sự định tâm và quyết chí phục vụ đạo sẽ giúp hành giả chú tâm hơn, dành nhiều thời giờ và tâm trí hơn cho những công trình dài hạn, phục vụ, phục hưng cho khối đại đạo bị lu mờ bởi hoàn cảnh chánh trị và chánh sách vô thần luôn âm mưu xóa đạo, hoặc tìm mọi cách bôi nhọ Đấng Tôn Sư bằng những cuốn truyện hay sách lịch sử, và thường tạo ra những mâu thuẫn nhằm chận đứng sự phát triển của đạo.

Đạo là ánh sáng thiêng liêng mầu nhiệm, nhưng tâm của ta cần mở để ánh sáng rót vào, hoặc nếu ta vì hoàn cảnh hay tự tâm không đủ sức, thì ta cần có người giúp mở cánh cửa ngàn cân ấy.

Ngoại bang phương Bắc đã hàng trăm năm tìm mọi cách để ngăn chận dân Việt Nam tiếp xúc với ánh sáng đại linh quang của đạo mầu do Phật Thầy triển khai tại đất Việt, và biết bao năm các chánh sách ngu muội đã tiếp tay vùi dập, dồn ép cho đạo không phát triển.

Để sinh tồn các tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương phải phân ra nhiều nhánh, nhiều hướng, cần tìm về gốc đạo để vun bồi giềng mối đạo.

Cầu xin Phật Tổ, Phật Thầy, Trăm Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi phò hộ cho tất cả tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương được hợp nhất quay về gốc đạo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880