43. Phải thâm nhập tinh thần bửu sơn kỳ hương. (31-7-14) 6 giờ sáng.

07 Tháng Bảy 201512:16 SA(Xem: 4018)
43. Phải thâm nhập tinh thần bửu sơn kỳ hương. (31-7-14) 6 giờ sáng.

 

Có một điều cần nhớ rõ là “Muốn viết về Phật Giáo Hòa Hảo phải thâm nhập tinh thần Phật Giáo Hòa Hảo, thì nay muốn viết về Bửu Sơn Kỳ Hương, phải thâm nhập tinh thần Bửu Sơn Kỳ Hương."

Muốn thâm nhập tinh thần Bửu Sơn Kỳ Hương phải làm sao? Trước hết phải biết Bửu Sơn Kỳ Hương là gì? Phát xuất từ đâu? Ai là người lập đạo? Hành trạng của vị Giáo Tổ, pháp tu, kinh sách, quá trình từ lập đạo cho đến lúc vị Giáo Chủ ra đi. Sau khi Giáo Tổ ra đi thì những vị kế truyền là ai, hành đạo ra sao? Những biến chuyển của Bửu Sơn Kỳ Hương qua từng vị kế truyền lập đạo và đời vị Phật tái sanh cuối là Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời thì ngày nay Phật Giáo Hòa Hảo trong hiện trạng ra sao? Vẫn còn hay tàn lụi, thay đổi hay vẫn giữ nguyên phương thức hành đạo, giáo đạo?

Nếu không qua quá trình trên thì khó có thể viết về quyển Tìm Về Gốc Đạo được.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880