73. - TRAO CHẤT LUYỆN KIM QUÝ BÁU CHO MỌI NGƯỜI

08 Tháng Mười 20206:33 CH(Xem: 1389)
73. - TRAO CHẤT LUYỆN KIM QUÝ BÁU CHO MỌI NGƯỜI
02/09/2019 - 3 giờ 30 sáng

Chúng ta, mỗi người cần phải tự hiểu ý nghĩa sự phát triển đạo theo chiều hướng tư tưởng đạo, giáo lý đạo, không phải là tổ chức đạo hay giáo hội, phe phái trong đạo.

Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo có đường lối hướng dẫn con người tu tập theo giáo lý Tứ Ân, đời đạo song tu mà tôn giáo nào cũng có thể hành theo và bất cứ chủng tộc nào cũng có thể áp dụng được theo như lời dạy của Đức Thầy là “Tùy phong hóa dân sanh phù hạp”, trích trong bài  Diệu Pháp Quang Minh được ngài viết tại làng Hòa Hảo năm Canh Thìn 1940.

Nhìn rõ như thế, biết rõ như thế thì phải nhìn vào khía cạnh quần chúng lãnh đạo chứ không phải tổ chức lãnh đạo. Người biết giáo lý tự tu tự tiến và đi đúng vào con đường chánh đạo để tự phát triển.

Tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo đang phát triển theo chiều hướng tự tu tự tiến, và  người có bổn phận phục vụ đạo cần phải làm việc theo chiều hướng dành trí tuệ và thời gian cho sự phục vụ khối đông quần chúng.

Việc phổ biến tư tưởng đạo trong nước qua mọi phương tiện như in kinh sách, phát hành bài về đạo trên trang nhà hay facebook vẫn chưa đủ, nay cần in sách qua nhà xuất bản trong nước, rồi từ đó loan ra hải ngoại, nếu có song ngữ càng tốt cho giới trẻ.

Muốn phục vụ đạo, phục vụ tha nhân cho có kết quả, hành giả cần nghĩ đến việc bước ra khỏi cục bộ của tôn giáo mình để giúp mọi người, chia sẻ những gì đã học được, biết được, giác ngộ được qua giáo lý đời đạo song tu trong cuộc sống thường nhật.

Phải trao chất luyện kim quý hiếm cho tất cả mọi người, trong đó có đồng đạo mình. Đó là sứ mạng của một tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương Phật Giáo Hòa Hảo trong lúc Đức Tôn Sư vắng mặt.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880