4. - CHÁNH PHÁP TRỞ NÊN ĐẠI PHÁP

08 Tháng Mười 20206:07 CH(Xem: 1482)
4. - CHÁNH PHÁP TRỞ NÊN ĐẠI PHÁP
23/02/2018 - 3 giờ sáng

Ánh sáng từ bi của Chư Phật Phật Tổ, Phật Thầy, của Trăm Quan đã luôn soi đường cho hành giả bao nhiêu năm và sẽ tiếp tục soi sáng con đường đạo mà hành giả đang tiếp tục.

Những khó khăn, đánh phá luôn là những đòn bẩy thúc giục cho sự mạnh mẽ tiến tới để đo lường và phát triển mạnh hơn từ tâm bác ái và sự tha thứ để vượt tự ngã.

Từ tâm và bác ái sẽ không phát triển được nếu không có tâm từ bi trong đó có sự yêu thương thông cảm tha thứ cho tha nhân.

Chính sự tha thứ mới hóa giải được những hiềm khích, hiềm thù, sân hận. Vì sao những vị Hoạt Phật, Đức Phật Thầy, Đức Thầy vẫn thương xót, vẫn độ cho những kẻ đã hại mình, chống phá và tìm mọi cách để ngăn chận bước đường hành đạo của quý Ngài. Và quý Ngài có thể hoán chuyển được những người đã hãm hại quý Ngài.

Hành trang của Đức Phật Thầy, Đức Thầy, những bậc trên trước thiêng liêng đã vì chúng sanh mà hoằng dương chánh pháp, trải qua bao khổ hạnh, nhọc nhằn để ngày hôm nay chúng ta, những hậu thế được hưởng một giáo pháp tứ ân, bồ đề tâm chân chánh này.

Các Ngài đã biết trước sự nhiễu loạn của tâm con người, cái ác và lòng sân hận sẽ gia tăng tột bực theo đà văn minh phát triển. Những vũ khí thâm độc, những phương tiện dùng máy thay con người có thể giết chóc hàng loạt mà chỉ cần bấm nút hay điều khiển từ xa.

Người giết người còn hạn chế, nhưng vũ khí tự động, máy móc tự động hay robot hình nộm thì giết người đến hàng trăm hàng ngàn người và cứ như thế sẽ tăng dần đến khả năng bôi xóa một chủng tộc.

Hai chữ tha thứ không thể thiếu cho những người muốn bước vào đường tu. Không thể thiếu cho người hành đạo trên bước đường hoằng dương Đại Pháp.

Chánh pháp khi được lan tỏa khắp nơi ngoài quốc gia trở nên đa ngôn ngữ sẽ trở thành Đại Pháp.

Tâm từ bi, bác ái và tha thứ sẽ đưa Chánh Pháp trở nên Đại Pháp hữu lợi cho chúng sanh ở thế kỷ Thời Đại Mới, Kỷ Nguyên Mới.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880