34. - BỬU SƠN KỲ HƯƠNG LÀ MẬT GIÁO VIỆT NAM

08 Tháng Mười 20206:20 CH(Xem: 1533)
34. - BỬU SƠN KỲ HƯƠNG LÀ MẬT GIÁO VIỆT NAM
09/03/2019 - 10 giờ 30 sáng

Giấc mơ cách đây mấy hôm thấy đến trước bàn thờ lau khuông kiếng của tấm trần dà (hay trần điều), chân trái đạp lên một con quỷ đang trợn mắt nhe răng hung dữ ngồi bên trái trước bàn thờ, là rất chính xác.

Giấc mơ trùng hợp với công việc đang làm là nghiên cứu tập hợp các bài viết và hình ảnh về lịch sử và các đền thờ Năm Ông Thẻ, do Đức Phật Thầy đã bảo các đệ tử làm từ gỗ lào táo để cắm năm nơi quanh Thất Sơn nhằm bảo vệ đất nước Việt Nam trước ngoại xâm và cũng trấn lại những nơi mà người Tàu đã ếm nhằm ngăn đất nước Việt Nam không xuất hiện các bậc anh tài xuất chúng.

Đức Phật Thầy Tây An cùng các vị thuộc hệ thống Phật Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương lấy Tứ Ân làm pháp tu để vừa giúp đời, giúp đất nước vừa có thể tiến đến giải thoát.

Đức Phật Thầy cùng các vị Hoạt Phật kế truyền qua nhiều đời đã đặt nền móng vững chắc gần suốt hai trăm năm nhằm bảo vệ đất nước và dân tộc Việt Nam.

Năm Ông Thẻ đã giúp cho địa hình miền Tây Nam Việt biến chuyển, nơi thì sạt lở, chỗ thì được bồi đắp thay đổi nhằm vô hiệu hóa các nơi đã bị người Tàu ếm. Các huyệt đạo của Thất Sơn và Cửu Long Giang dần dần khai mở theo thời gian mà Ơn Trên ấn định ứng theo các kế hoạch phá hoại trên thượng nguồn sông Cửu Long hay Mêkông.

Trung Cộng càng âm mưu rấp tâm phá hoại chừng nào thì Việt Nam sẽ được triển khai chừng đó, nhất là tại Nam Việt vì đã chịu trù dập chèn ép từ ý thức hệ vô thần của phương Bắc.

Khi phương Bắc ép Việt Nam vào tử lộ thì họ sẽ khai phóng để bước vào Đại Lộ của Hữu Thần đó là con đường Vô Vi của Chánh Pháp, sẽ đánh bật vô thần đã âm mưu nhằm đưa Việt Nam đi đến triệt tiêu hay nói đúng hơn làm chư hầu phương Bắc.

Lịch sử đã chứng minh âm và dương, vô thần và hữu thần không đi ngược lại mà phải xoay theo hình âm dương. Trong âm có dương và trong dương có âm, trong tốt có xấu và trong xấu có tốt. Khi âm xuống tận cùng thì dương phái sẽ chuyển lên để không đi đến tận diệt.

Con đường Mật Giáo của Bửu Sơn Kỳ Hương là một con đường vô cùng vi diệu, lúc ẩn, lúc hiện dù có thay tên qua nhiều đời hoằng pháp của các vị Hoạt Phật kế truyền, nhưng tất cả đều có một gốc là Bửu Sơn Kỳ Hương do chính Đức Phật Thầy Tây An khai thị tại Miền Nam nước Việt.

Bửu Sơn Kỳ Hương là Mật Giáo Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880