73.- PHÁP THÂN CHUYỂN HÓA MỌI CHÂN LINH

13 Tháng Năm 200912:00 SA(Xem: 71998)
73.- PHÁP THÂN CHUYỂN HÓA MỌI CHÂN LINH

Tại sao chánh tà không hòa hợp được?

Tại sao hữu thần và vô thần không hòa hợp được?

Tại sao hai khối cực hữu và cực tả không hòa hợp được?

Tại sao âm dương lại hòa hợp được?

Âm dương hòa hợp được vì chỉ là hai luồng khí. Âm dương hòa hợp để tạo sự quân bình của tiểu vũ trụ và đại vũ trụ. Trong khi chánh đạo và tà đạo, hữu thần và vô thần, cực hữu và cực tả có hai đường lối riêng, có hai mục đích riêng tạo thành hai ngã rẽ.

Hai đường lối, hai mục đích, hai lập trường, hai tư tưởng riêng không thể hòa hợp được mà chỉ đi đến đổ vỡ, xáo trộn.

Sự xáo trộn đổ vỡ sẽ đi qua để xuất hiện và phát triển một đường lối mới. Một đường lối mới phù hợp với lòng Trời và lòng Người.

Đức Huỳnh Phú Sổ phải ẩn mặt trong thời điểm có những xáo trộn sàng sảy giữa hữu thần và vô thần, giữa hai luồng tư tưởng cực hữu và cực tả. Ngài sẽ xuất hiện theo thiên cơ và tiếp tục nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Một nền đạo dân tộc phù hợp với lòng Người và lòng Trời để xây dựng lại Việt Nam.

Có nhân thì có quả, đó là định luật của vũ trụ. Mọi sự hiện diện trên mặt đất đều có lý do. Ta phải sáng suốt nắm lấy nó để vững tâm tiến bước. Sự thay đổi, xoay chuyển là do tâm của con người không một lòng một dạ với Thầy Tổ mà các tín đồ này chỉ lợi dụng Thầy Tổ, lợi dụng uy tín của nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo để làm nấc thang tiến tới mưu đồ chính trị ngỏ hầu bước lên bức thang danh vọng.

Thử thách phải có luôn luôn để sàng sảy. Một vị Phật ra đời phải biết quá khứ, hiện tại và vị lai. Phải biết khởi nguồn nền đạo như thế nào, nền đạo phải bị thử thách, điêu đứng ra sao để tiến đến giai đoạn phục hưng.

Khi nền đạo tiến đến giai đoạn phục hưng Ngài đã biết những yếu tố để phục hưng và đặt sẵn những vai trò để phục hưng. Những vai trò có phận sự phục hưng đã có sự chọn lựa sắp xếp của Bề Trên. Họ phải làm việc và trải qua nhiều thử thách mới có thể thực hiện vai trò của mình.

Khi những người có vai trò phục hưng đạo pháp xuất hiện họ phải có sức mạnh tâm linh lẫn sự hỗ trợ của ngoại cảnh để tạo nên phong trào lớn mạnh đủ sức góp gió thành bão để đi đến thành công viên mãn.

Pháp thân Ngài Huỳnh Phú Sổ sẽ thị hiện khắp nơi để chuyển hóa mọi chân linh đã trải qua hành trình tu học.

Mọi cá nhân có phận sự sẽ được chuyển hóa để gặp nhau thực hiện một chương trình chung để tiến đến việc xây dựng lại Đạo Pháp và dân tộc Việt Nam.

Các tín đồ trung kiên với Thầy Tổ phải luôn luôn vững tâm tiến bước.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880