13- Cơ Chuyển Thế Kỳ Ba

09 Tháng Ba 200712:00 SA(Xem: 13340)
13- Cơ Chuyển Thế Kỳ Ba

Màu y vàng của Thượng tọa Thích Tánh Thiệt được thay thế bằng màu áo trắng của giáo hữu Thượng Mãng Thanh trên bàn tham luận. Vị đại diện phái đoàn cuộc đời Tòa Thánh Tây Ninh đã đóng góp với đề tài “Ý nghĩa hòa bình trong giáo lý đạo Cao Đài.”


Ông cho rằng ngày hội Liên Tôn Cầu nguyện cho Hòa Bình Việt Nam đã đánh dấu đậm nét trong lịch sử đoàn kết tôn giáo và góp phần lớn lao trong tiến trình thúc đầy cơ chuyển thế kỳ ba:
“Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục, Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.”

Theo ông, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế qua cơ bút đã dựng lên mối Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại Tây Ninh, Việt Nam, với tôn chỉ quy hợp tinh thần cao cả các tôn giáo. Ngài đã dạy: “Nếu nhân loại biết tu hành thì đó sẽ là nền hòa bình hứa hẹn chung cho tất cả các dân tộc.”

Ông nói: “Cao Đài đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, Đức Hộ Pháp cùng các chức sắc Đại Thiên Phong Cao Đài phải bị đồ lưu nơi hải ngoại (Phi châu), các giáo phẩm, các tín đồ trung kiên, cũng như biết bao nhiêu chiến sĩ anh dũng Cao Đài phải chịu hy sinh trước bạo quyền. Nhưng Hội Thánh Cao Đài vẫn một mực thực thi sứ mạng hòa bình, lấy từ ái công bình đặt trên nền tảng dân chủ, tự do làm phương châm, nêu cao lá cờ “Bảo Sanh, Nhân Nghĩa, Đại Đồng” đối xử với tất cả mọi người, và hằng cầu nguyện mong cho dân tộc Việt Nam và cho thế giới được hòa bình, cho nhân loại an vui trong sự thương yêu của Thượng Đế.”

Nhận định tình hình Việt Nam, ông cho rằng cộng sản đã đưa dân tộc đến vực sâu của nghèo đói, băng hoại xã hội, các giá trị đạo đức, tôn giáo bị chà đạp... Theo ông thì nền hòa bình không thể hiểu một cách đơn giản là không còn bom rơi đạn nổ. Sau cùng ông minh định lập trường của Cao Đài là đòi hỏi Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền cho Nhân Dân Việt Nam.


Tiếp theo giáo hữu Thượng Mãng Thanh là phần trình bày của bác sĩ Bùi Đắc Hùm, đại diện phái đoàn Cao Đài Hải Ngoại. Ông cũng nêu lên tôn chỉ “Vạn Giáo Nhất Lý” của Cao Đài là san bằng mọi khác biệt, kỳ thị chia rẽ để gieo rắc tình thương, thực hiện công bằng cho nhân loại.


Bác sĩ Hùm đòi hỏi cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho các tu sĩ, chức sắc, văn nghệ sĩ và các thành phần đối lập đã tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10252)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53965)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 31054)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41495)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42436)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48526)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 41096)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40857)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42777)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 39193)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44714)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39753)
1,863,880