41. Khả Năng Hướng Dẫn Con Dân Việt Nam Bước Vào Thế Kỷ Ánh Sáng, hay Việt Nam Trước Sự Lựa Chọn Cửa Sanh Hay Cửa Tử

23 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 74106)
41. Khả Năng Hướng Dẫn Con Dân Việt Nam Bước Vào Thế Kỷ Ánh Sáng, hay Việt Nam Trước Sự Lựa Chọn Cửa Sanh Hay Cửa Tử
14-6-07 -  10:30 giờ sáng

Con đường muốn đi đến đích, phải có giai đoạn chuyển hóa. Nhưng mỗi giai đoạn tâm thân ý phải có sự hòa hợp và phối hợp mới có thể đưa ra những tư tưởng chủ Đạo để giúp Đạo giúp Đất Nước Dân Tộc trong đó có gần 100 triệu người. Đó không phải là một con số nhỏ.

Nếu đã không sợ chết thì há gì sợ việc thay đổi chuyển hóa cho tâm thân ý, như thế nào mà có lợi cho quần sanh không những cho một quốc gia mà cho nhiều quốc gia và cả bao thế hệ tương lai của dân tộc Việt Nam và Thế Giới Đại Đồng.

Việt Nam sắp bước chân hòa nhập với thế giới đại đồng. Vậy nếu muốn giúp nước ta phải đóng góp con đường nào là con đường tiến thân, vượt tiểu lộ bước sang Đại Lộ, vượt tiểu ngã bước sang phục vụ Đại Ngã. Chẳng những con đường phải vượt chủ nghĩa vô thần để tiến tới con đường phát triển tâm linh đạt trí tuệ để cùng hòa quang với các siêu nhân của cường quốc.

Một quốc gia tiến bộ không thể không có siêu nhân đưa ra đường lối lãnh đạo đất nước để vượt sự u tối thấp hèn mà vươn lên đạt trí tuệ sáng suốt và tự đốt đuốc lên mà đi. Người Mỹ da đen sẽ không có những vị trí lãnh đạo Hoa Kỳ ngày hôm nay nếu không có Martin Luther King. Xứ Mỹ sẽ không có nền móng vững chắc về mọi mặt nếu không có Thánh Nhân Abraham Lincoln...

Việt Nam ta có Thánh Nhân nhưng vì đã nghe lời ngoại bang Trung Cộng mà chận đứng và mưu hại Thánh Nhân, nên ngày hôm nay mới điêu đứng khi muốn bước vào tổ chức quốc tế. Thua sút mọi bề, tứ bề thọ địch, đất nước không có nền móng vững chắc, như là một con bệnh trầm kha, chữa hoài không khỏi mà bệnh mới lại phát ra càng ngày càng nhiều.

Trung Cộng đã dùng bao bàn tay và khối óc của bao tội đồ C.S.V.N. để tiêu diệt những thiện nhân và thánh nhân trong quá trình lịch sử. Ngày nay đã đến lúc họ cần sám hối ăn năn và quay đầu trở lại suy nghiệm từng bước phải gấp rút làm lại, sửa chữa.

Sự cải tổ phải quyết liệt để tranh lại sự sống còn cho dân tộc. Con tàu Việt Nam bước vào WTO là một việc trọng đại. Nếu con tàu hư hỏng bệnh hoạn thì là một việc đào mồ chôn mình, vì mình không chịu nổi sức ép của các quốc gia mạnh hơn mình.

Phải thay đổi thật nhanh và phải quyết liệt dứt khoát với những gì đã lỗi thời và những người cần dứt bỏ cho bộ máy cầm quyền được trong sạch hóa. Nếu muốn cứu nước phải vượt chữ sợ. Sợ bị trả thù, sợ bị ám sát, sợ bị thủ tiêu, sợ bị lật đổ, sợ mất chức vụ, vân vân...

Nếu chữ sợ vẫn còn, thì đó là một bức chắn trước tiến trình thanh lọc trong sạch hóa hàng ngũ lãnh đạo quốc gia và các ngành nghề trong chánh phủ, thì bước vào thị trường quốc tế là bước vào cửa tử. Nếu dứt khoát và có hùng tâm dũng chí vượt trở ngại dù phải đụng độ bao khó khăn quyền lực thì giới lãnh đạo sẽ bước vào cửa sanh để được sánh vai cùng thế giới thời đại mới.

Nhà nước Việt Nam đang đứng trước sự lựa chọn để bước vào cửa sanh hoặc cửa tử.

Cầu nguyện Ơn Trên, ân điển thiêng liêng ban cho giới lãnh đạo Việt Nam có thêm nghị lực, tâm lực và hùng tâm dũng chí để vượt mọi khó khăn ngõ hầu có khả năng hướng dẫn con dân Việt Nam bước vào Cửa Sanh để hậu sanh có được ân huệ sánh vai cùng nhân sanh của Thế Giới Đại Đồng thời Thượng Ngươn Thánh Đức của thế kỷ Ánh Sáng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880