38. Chỉ Có Người Trong Nước Mới Cải Tổ Guồng Máy Lãnh Đạo Của Họ hay Đường Lới Dân Tộc Tự Khởi

23 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 75585)
38. Chỉ Có Người Trong Nước Mới Cải Tổ Guồng Máy Lãnh Đạo Của Họ hay Đường Lới Dân Tộc Tự Khởi

9-6-07 - 5:30 giờ sáng

Muốn tu học đạt trí tuệ phải nương thân để học hỏi vì thân là môi trường sống để ta tiếp xúc qua ngũ căn, ngõ hầu thu thập qua xúc giác nhằm phát triển tâm linh.

Tâm tâm tương ứng với người xung quanh, nhưng thân thân cũng phải tương ứng vói các môi trường tiếp xúc, từ môi trường xã hội, đời sống, lễ lạc, cảnh vật, thức ăn, sinh thái mà ta đã đi qua.

Lần đầu tiên trở về Việt Nam năm 2005, đã trải qua những ngày va chạm tiếp xúc với miền Trung, đi qua các tháp Chàm, sông nước biển cát đền đài vua chúa miền Trung. Thân tâm biến chuyển qua các tư tưởng những bài tâm linh đến quyển Nhật Ký Tâm Linh 4. Nay thì qua chuyến đi vừa rồi đã trở lại thâu nhận thêm linh khí các tỉnh miền Tây nước Việt, miền Trung Nha Trang và các linh địa miền Bắc Việt Nam.

Tất cả những gì thu nhận được qua các sinh thái của quê hương rất mạnh mẽ ngõ hầu đưa ra những luồng tư tưởng sao cho phù hợp tâm lý quần chúng của cả ba miền Nam Trung Bắc. Vì thế nên phải chịu thân bệnh dữ dội qua các sự va chạm vô hình lẫn hữu hình. Các kinh mạch phải chịu đột phá để khai thông. Kết quả các âm bản của MRI cho thấy cơ thể hoàn toàn tốt, nhưng thần kinh, kinh mạch rất đau đớn. Phải cố chịu đựng một thời gian rồi mới điều hòa trở lại. Cần sự kiên nhẫn chịu đựng.

Từ các ngành nghề phục vụ nhân loại đều phải chịu đựng cực khổ, gian truân. Càng thu mình, càng tĩnh lặng, kết quả  càng tốt, có thể đóng góp cho nhân loại vì ta không làm việc, học hỏi với mục đích cá nhân.

Từ nay muốn đưa ra những tư tưởng đường lối phù hợp với Việt Nam, tâm thân trí ta phải phối hợp nhịp nhàng, làm việc nhiều, nhưng phải làm việc trong sự thu mình, bình an, không phô trương vì càng phô trương càng đi lạc đường. Khi ta phô trương tâm ta sẽ trở nên động loạn, vì bên ngoài ảnh hưởng ngược lại tư tưởng ta, và cũng chính ta khi quan tâm tới sự khen chê, tán đồng hay chống đối, ta sẽ động tâm và trở nên mù quáng và thiên lệch ngay.

Sở dĩ công việc còn tiếp tục được vì còn sống kín. Chỉ những người quan tâm đi cùng đường mới tìm hiểu và nghiên cứu sách lược của ta mà thôi. Nhờ thế tâm ta không bị ảnh hưởng ngoại lai của các võ đài hải ngoại hay trong nước qua các đài phát thanh hay báo chí.

Nhìn vào sự tỉ thí võ đài của các nhóm chánh trị trong lẫn ngoài nước, và bị ảnh hưởng của các trò chơi này thì ta sẽ đi lạc hướng phục vụ cho đường lối Dân Tộc Tự Khởi. Dân Tộc Tự Khởi là đường lối trị quốc theo lòng dân và vì dân, vì tổ quốc Việt Nam.

Các tổ chức trong và ngoài nước không đồng tâm hiệp lực mà mỗi nhóm mỗi lãnh tụ và mỗi đường lối khác nhau, chỉ đưa quốc gia đến đại loạn.

Chỉ có người trong nước mới đưa ra con đường cứu quốc và tự thực hiện cải tổ chính guồng máy lãnh đạo của Việt Nam. Còn ngoài ra chỉ hoài công vô ích.

Nam Mô Nam Hải Phổ Đà Sơn 
Năng Cứu Khổ Cứu Nạn
Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Tát Đại Chứng Minh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880