29. Mỗi tác phẩm là một sứ mạng

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 75829)
29. Mỗi tác phẩm là một sứ mạng

28-6-04 - 12:00 giờ trưa

Mỗi tác phẩm có một sứ mạng riêng của nó. Người đọc tùy theo trình độ và căn cơ để thu nhận và làm việc, để hướng tâm phục vụ tùy vào trách nhiệm và nhiệm vụ riêng của từng cá nhân, tùy theo môi trường mà họ hiện diện và đảm trách.

Mỗi cuốn sách không cần lời giới thiệu vì người giới thiệu sẽ hướng người đọc đi sai đường mà họ cần đi, và cũng không thể nắm bắt được tất cả sắc thái và trình độ của mỗi quyển sách. Có thể trích dẫn một đoạn phù hợp với tựa đề để làm tiêu chuẩn cho chiều sâu của toàn diện khả năng và trình độ của tác giả. Như thế mới hé lộ được sự trong sáng của tư tưởng tác giả, không thành kiến chủ quan. Độc giả đọc phần trích dẫn tâm linh của tác giả sẽ bước vào nội dung quyển sách với phần tâm linh của mình chứ không dùng lý trí để đọc và phê phán, lý luận.

Tất cả sách của tác giả nhằm hướng dẫn phần tâm linh của người đọc Việt Nam lẫn ngoại quốc sau này. Phần dịch ra cũng phải dịch phần trích dẫn tâm linh thay lời giới thiệu mà gọi là phần mở đầu (Introduction).

Tất cả những bài giới thiệu của bất cứ ai sẽ đưa chủ quan và sự hiểu biết hạn hẹp gò bó vào đó.

Các quyển sách tuy xuất phát từ tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo và dân tộc Việt Nam, nhưng lại mang tính cách đồng nguyên bất phân, giúp con người hướng đến Chân Thiện Mỹ.

Làm việc cho những quyển sách này phải có tâm lực, trí lực, dũng lực, và ý chí để được trang nghiêm và sáng suốt đóng góp cho sự hữu lợi tiến hóa tâm linh. Mỗi cuốn sách giúp cho một trình độ tâm linh và trí tuệ khác nhau. Cuốn thấy dễ mà khó, thấy khó mà dễ, vì mỗi trình độ tâm linh nhận bắt âm thầm khác nhau.

Người có trình độ nhận biết chỉ đọc một trang cũng biết, còn người không duyên không trình độ dù có đọc hết  quyển cũng không có ích gì cho họ, vì họ dùng trí đời để đọc cho vui rồi bỏ qua. Vì thế việc trích dịch một đoạn tâm linh trong sách là cần thiết để họ chuẩn bị mở tâm khi bước vào nội dung chớ không dùng trí.

Một công trình lớn hữu lợi cho số đông quần chúng đòi hỏi một việc làm đứng đắn, không hồ đồ, gấp gáp một ngày một giờ mà phải nhiều năm góp lại thành những tác phẩm lớn để đời.

Một việc làm vì danh, vì cá nhân sẽ bạo phát và bạo tàn. Một công việc cho lợi ích chung là một việc TRƯỜNG KỲ với nhiều tim óc mồ hôi và nước mắt, có khi chiếm trọn một đời người âm thầm cô đơn làm việc liên tục. Vì thế không phải ai cũng có duyên để biết và gặp nó!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880