23. Một địa vị đặc biệt

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 77556)
23. Một địa vị đặc biệt

14-6-04 - 10:25 giờ sáng

Phải biết mình là ai, và khi biết mình là ai thì phải biết mình phải làm gì? Phải vạch cho mình một con đường đi và một hướng đi rõ rệt.

Nếu đã biết mình là ai, phải làm gì, thì phải tập trung tinh thần, cắt bỏ những việc làm mất thì giờ hay sức lực của mình. Cho dù phải cắt đi những gì mình thích nhất. Phải hiểu rõ hai chữ hy sinh. Cho dù có hy sinh mạng sống, sự an nhàn của mình.

Tuy nhiên con đường Trung Đạo của Đức Phật dạy, của Đức Thầy dạy là ngọn đuốc soi đường giúp cho ta quân bình, không mù quáng và đi quá trớn về hướng vô vi để đổ ngã phần hữu vi.

Phần hữu vi là phần thực hiện những công việc của sứ mạng vô vi. Muốn thực hiện sứ mạng vô vi, ta phải để tâm như đài nguyệt kiến, như vầng nhật nguyệt, trong suốt, sáng lạn, không vết đục nhơ. Càng sáng, càng nhẹ, sẽ được miễn nhiễm dù có ở đâu và đang làm gì. Ngoại tại không còn ảnh hưởng đến tâm thức, tâm linh, dòng điện, điển quang ta nhận được.

Phần vô vi trong sáng sẽ giúp phần hữu vi của trần gian có một hướng đi rõ rệt, gạt bỏ những gì không cần thiết cho đời sống vô vi. Ta phải sống, ăn uống, nằm ngồi, thở nhận dưỡng khí. Ta cần cơ thể để nhận khí lượng và nhiệt lượng của vũ trụ cho bộ máy của ta có đủ khả năng vừa làm việc hữu cơ vừa vô cơ, vừa vô thần lẫn hữu thần. Vô thần và hữu thần như cánh tay mặt và tay trái để cho quân bình con người và vũ trụ, con người và con người.

Đất nước Việt Nam cần sự quân bình giữa hữu và vô, và Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương sẽ giúp Việt Nam một hướng đi trong tương lai giữa hữu và vô.

Người trong nước không phân biệt giới cấp sẽ hết sức hỗ trợ, phục hồi Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương để xây dựng phục hồi Việt Nam tiến đến phú cường. Qua sự nghiên cứu giáo lý và phương thức hành đạo vô vi phục vụ con người và đất nước Việt Nam, họ đã giác ngộ, và biết rằng Phật Giáo Hòa Hảo mới giúp họ phát triển  nội lực của đất nước để chống lại các lực về tâm linh lẫn kinh tế từ ngoại bang.

Con đường của Đức Thầy vạch ra cần có sự tiếp tục, và đó chính là những Lời Thầy Dạy qua các bài tâm linh được  ghi chép.

Vậy các quyển Hồn Thiêng Dân Tộc, Nhật Ký Tâm Linh từ Lời Thầy Dạy, Cửu Long Giang Vùng Dậy, và kế tiếp là Thầy Không Vắng Mặt cần được phổ biến, và phổ biến cấp tốc không được chểnh mảng. Thời kỳ này càng lúc càng gấp rút. Những người có sứ mạng cần phải làm việc vì bổn phận, và trong giai đoạn này phải gia tăng làm việc. Vì đó không phải việc riêng mà là việc của Đức Thầy, việc của Đạo để phục vụ con người, và đất nước. Nhằm trao cho họ một hướng đi, hiện đang bị tắc nghẽn.

Khi đã biết phận sự và công việc cần thiết phải thực hiện, phải bắt tay vào làm ngay chớ để lâu, và biếng lười, chểnh mảng, có hại cho quốc gia dân tộc và loài người cần có sự đóng góp của Ta.

Việt Nam đang thời kỳ chuyển mệnh. Người có sứ mạng phục hưng đất nước có sự hòa hợp và hòa nhịp thật chặt chẽ với đất nước. Qua lá thư của một đồng đạo từ Thánh Địa thì sự trở về của người có sứ mạng đã được thông báo qua giấc chiêm bao với các tín đồ thuần thành trong đạo.

Sẽ có một địa vị đặc biệt cho người có sứ mạng dù muốn hay không muốn phận sự hay nhiệm vụ của mình thì vẫn phải nhận, phải làm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880