18. Không định giá khi bắt gặp (19-5-87)

02 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 71730)
18. Không định giá khi bắt gặp (19-5-87)

19-5-1987 - 11:00 sáng

Khi ta bắt gặp ngay một niệm khởi trong tâm ta, đó là một bước khá quan trọng. Ta lập tức có ngay một sự định giá Tốt và Xấu. Tốt ta thực hành và xấu ta chống báng. Một đằng làm và một đằng không làm, cả hai đều làm cho tâm ta dấy động.

Vậy làm sao có sự an nhiên tự tại?

Khi ta bắt gặp ngay niệm khởi thì đừng định giá tốt hay xấu. Nên làm hay không làm. Tâm ta sẽ không dấy động vì những lập luận, ảo tưởng về việc làm hay không làm, không bị thúc đẩy hay bào chữa cho việc ta làm hay không làm. Lúc đó ta mới có KHÔNG TÁNH hay NGỘ KHÔNG.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880