17. Ý chí hướng dẫn việc làm (18-5-87)

02 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 80081)
17. Ý chí hướng dẫn việc làm (18-5-87)

18-5-1987 - 8:40 sáng

Khi đã trải qua các giai đoạn tu tập để hiểu rõ về mình, về lục căn lục trần và chế ngự chúng để bước vào giai đoạn quân bình và hòa mình nhịp nhàng với thiên nhiên vũ trụ thì muốn làm việc gì sẽ làm được việc đó. Tất cả đều do sức mạnh của ý chí hướng dẫn việc mình làm. Tất cả những việc ta làm đều không phải cho cá nhân và gia đình mà những việc ta làm nằm trong chương trình chung cho nhân loại. Chương trình này không nằm trong sự toan tính của ta mà tùy vào sự sắp xếp của Thượng đế.

Điều duy nhất cần thiết nơi chúng ta là có một ý chí mạnh mẽ phục vụ nhân loại chúng sanh để gầy dựng một cộng đồng đẹp đẽ hạnh phúc.

Việc gì ta phải làm tự nhiên ta sẽ thấy. Muốn cũng không được và không muốn cũng không được, và phải uyển chuyển nhịp nhàng với những việc đến. Việc đến đâu thì làm đến đó, và sự phát triển năng khiếu và khả năng của mình. Tất cả những cái biết không phải tự nhiên mà có, tự nhiên mà phát, mà nó phát ra từ những gì đã học hỏi trong vô thức chưa được phát hiện. Không có điều gì là mới lạ cả. Không có điều gì  là tài giỏi cả. Cứ luôn giữ cho tâm hồn an tịnh, đừng sung sướng hãnh diện về thành công của mình mà luôn luôn ghi nhớ: Tôi chỉ thi hành công việc của Thượng đế. Những tài năng mà tôi làm không phải của tôi mà là của Thượng đế. Tôi chỉ là một bộ máy chuyển tiếp để làm những công việc này. Xác thân của tôi chỉ là cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi một ngày nào đó, vì thế sự hiện diện của tôi có cũng như không. Xác thân này chỉ cần thiết trong một giai đoạn nào đó, rồi khi xong việc sẽ tan rã để trở về với các chất hữu cơ để làm công việc khác. Linh hồn tôi sẽ trở về hòa tan vào cội nguồn của nó.

Vĩnh viễn tôi không hiện hữu. Tôi chỉ thi hành việc của tôi rồi tôi sẽ trở về, nhứt định không gây nghiệp quả để ở lại thế gian này nữa. Đó là ý chí giải thoát của tôi. Sự kêu gọi này mãi mãi ở trong tôi, không có thành trì khó khăn nào ngăn trở tôi được. Tôi không còn thắc mắc những gì tôi nói, những gì tôi làm, tất cả trôi qua theo đơn vị thời gian và không gian. Tất cả phải qua đi không ở lại trong tôi vì tất cả chỉ là giả tạm, chỉ tạm bợ cho cơ thể tôi sống, cho linh hồn tôi nương tựa để làm việc. Không còn việc gì là quan trọng, đau khổ hay vui sướng, thắc mắc, buồn giận, lỗi phải gì nữa. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ từ giã tất cả. Thì cái gì  làm cho tôi quá bận tâm. Công việc làm, hạnh phúc gia đình, tiền tài danh vọng, công ăn việc làm. Hãy tự tại với tất cả. Vì tất cả đều không có.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880