115. Đến để hành sự

06 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 71337)
115. Đến để hành sự

7-12-1993 - 4:50 sáng

Những người đến thế gian này để hành sự và phục vụ không nên khấn nguyện tu hành cho đắc quả mà phải biết mình đã đắc quả từ ngàn kiếp đến đây để giúp cho thời kỳ ba này.

Những người ta có dịp tiếp xúc khi họ muốn gặp, ta cần phải chia sẻ với họ để giúp họ mở tâm thức hầu hỗ trợ phụ giúp trên con đường hoàn thành sứ mạng.

Cần phải tự chủ biết quyết định lấy mọi vấn đề, không phải dựa vào thiêng liêng. Thiêng liêng chỉ hỗ trợ mà không dẫn dắt. Mọi việc đã được sắp xếp. Việc đến đâu thì làm đến đó. Phải chia sẻ tình thương và kiến thức cho đồng đều, không phân biệt nam nữ, người khoác áo tu hay người tu tại gia.

Việc quy tụ để phổ biến Tôn Giáo Quy Nguyên là một việc cần phải làm bất chấp thành kiến cá nhân lẫn tập thể. Báo chí là môi trường chuyên chở những lời nhắn nhủ cần rao truyền cho sự vận động kỳ ba đánh thức các tâm linh chưa khai mở. Đường lối của tờ báo tuy đôi khi nghịch lý tập thể nhưng thuận lý trời đất để có môi trường phát khởi mọi ý kiến của các ý thức hệ đối nghịch và nhờ nó quy tụ mọi tư tưởng để các vị có phận sự qua nó mà hướng dẫn tâm thức của tập thể cùng hướng về thời Thượng Ngươn Thánh Đức.

Công việc của thiêng liêng giao phó dù khó đến đâu, nan giải đến đâu, đều được hóa giải. Khi con người đứng ngoài luân hồi và nghiệp quả sẽ chiêm nghiệm được điều đó hơn ai hết, mà vững tâm tiến bước.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880