113. Phật Giáo Hòa Hảo: Con đường giác ngộ chung cho nhân loại

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 75270)
113. Phật Giáo Hòa Hảo: Con đường giác ngộ chung cho nhân loại


19-9-05 - 9:30 giờ sáng

Phật Giáo không phải là một tôn giáo riêng cho một nhóm người, mà Phật Giáo là con đường giác ngộ cho nhân loại.

Phật Giáo là con đường, là phương pháp đi đến giác ngộ, tỉnh thức, biết, nghe thấy nhìn như là, không qua lăng kính của chủ quan thành kiến.

Phật Giáo là con đường giúp cho tấm gương tâm thức của ta được chùi lau bóng loáng không vướng bụi của sự nghi kỵ, sợ hãi, tự lừa mình, và dối người.

Phật Giáo đánh thức lương tâm và lương tri để đi đến Minh Tâm Kiến Tánh, thấy rõ mình để thấy rõ người.

Bước vào con đường Phật Giáo là bước vào con đường có trách nhiệm cho chính bản thân mình, và có trách nhiệm trau giồi chùi lau cho tâm kiến của mình trong sáng, hầu có thể phục vụ cho nhân loại cũng trở nên sáng suốt và giác ngộ cùng ta, để cùng tiến tới Minh Kiến, tức minh tâm kiến tánh.

Có Minh Kiến mới có sức mạnh tâm linh hầu chuyển hóa thức tâm mọi người. Nhưng sức mạnh tâm linh của ta sẽ không bền vững và mạnh mẽ nếu ta không biết vun bồi bằng lực nội tâm không sợ hãi và bất thối.

Bất thối là không thối lui bởi sự đe dọa của tâm thức yếu đuối hay chùn bước trước mọi trở lực của nội tâm lẫn ngoại cảnh. Vì vậy ta luôn luôn phải TRÌ GIỚI NỘI TÂM.

Trì giới nội tâm là tâm bất động của ĐẠI ĐỊNH. Ta không những phải BẤT THỐI BẤT CHUYỂN mà còn phải TRÌ GIỚI NỘI TÂM  cho vững chắc.

Thượng bất chính hạ tất loạn, vì thế nội tâm thượng đỉnh phải luôn chính trực, nghĩ việc đúng thì phải làm, không gì thay đổi được. Lúc đó, các tha lực mới tháo lui để cho ta tiến bước.

Ta mạnh, tha lực yếu. Ta yếu, tha lực mạnh. Tâm định, nội lực phát triển theo cấp số nhân thì hành định và đại định, các trở lực sẽ tháo lui cho ta tiến bước, vì ta từ tiểu ngã bước vào đại ngã phục vụ cho việc chung.

Đó là đường lối của Phật Giáo Hòa Hảo, con đường giác ngộ chung cho mọi khác biệt từ tôn giáo, chủng tộc, quốc gia, và các giai tầng kinh tế lẫn xã hội, giáo dục.

Đó là con đường đưa nhân loại đến thời kỳ Thượng Ngươn Thánh Đức.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880