112. Việt Nam Như Ngựa Đứt Dây Cương

03 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 77710)
112. Việt Nam Như Ngựa Đứt Dây Cương

17-3-08 - 11:30 giờ khuya

Muốn đóng góp thật sự cho Đạo cho Đất nước thì ta phải trung thực. Trung thành và trực tính, nói Sự Thật.

Tiếng nói có giá trị phải là tiếng nói dựa vào lẽ phải, dựa vào sự thật, dựa vào sự lợi ích chung cho tín đồ, cho Đạo nói riêng, và cho dân tộc nói chung.

Muốn biết sự thật ta phải bước vào nước, thay vì chỉ ở ngoài hải ngoại la ó hay chụp mũ. Muốn viết sự thật ta phải có dữ kiện thực tế hơn là nghe lời đồn vu vơ, vì thương ghét. Tiếng nói của sự thật không thương không ghét, mà ta chỉ đưa ra dữ kiện thực tế.

Mỗi một thời kỳ lịch sử, đời sống con người khác nhau tùy vào giai đoạn chánh trị, chánh quyền, kinh tế, giáo dục, đời sống của người dân khác nhau. Nhưng đạo đức của các khía cạnh của con người đều phải dựa trên căn bản Lẽ Phải. Và Lẽ Phải phải đặt trên sự thật và sự hữu lợi của tín đồ, của toàn dân.

Các tổ chức dù tôn giáo, chánh phủ, giáo dục, thương mại, kinh tế đều sẽ đi đến hư hỏng, đổ vỡ, bất lợi cho người dân nếu không phục vụ lẽ phải, nhằm hữu lợi cho người dân của toàn quốc gia.

Trong bất cứ trường hợp nào, người chân chánh dù là nhà báo, nhà giáo, hay thương buôn, linh mục hay nhà sư đều phải giữ sự chân thật thì tôn giáo mới vững mạnh, giáo dục mới phát triển giúp cho dân tộc tiến hóa, nền kinh tế được phát triển gây lòng tin cho người trong nước, hay các nhà đầu tư trên thế giới, và tôn giáo được tinh khiết phát triển lòng tín ngưỡng hướng con người đến chân thiện mỹ thì các tệ nạn xã hội mới giảm, và người dân mới duy trì được một quốc gia lành mạnh, bớt nạn hút sách, xì ke ma túy, nhất là nạn buôn người.

Quốc gia phát triển cần có một lực lượng truyền thông lành mạnh biết phục vụ sự thật để cho những gì tốt đẹp được khuyến khích đề cao, và những cái xấu, tồi tệ, tham nhũng, ăn chận, ăn bớt làm của riêng được giảm.

Nếu nhà nước Việt Nam cứ tiếp tục bao che cho cái xấu thì Việt Nam sẽ tụt hậu, gục quỵ khó đứng lên, khó đứng vững trên diễn đàn thế giới.

Nếu chánh phủ Việt Nam tiếp tục chánh sách bao che thì nền kinh tế, giáo dục, thương mại sẽ rơi vào sự khủng hoảng trầm trọng. Tôn giáo trong nước sẽ như người bị loạn tâm, chùa chiền thì có nhiều mà tín ngưỡng thì không. Con người sống trong hoang mang sợ hãi sẽ trở nên chụp giựt, làm càng.

Một đất nước hỗn loạn về mọi khía cạnh mà tinh thần bị chao đảo mất niềm tin thì rất khó điều hành. Việt Nam như một con ngựa bị đứt dây cương.

Ghi chú:  Nhân biết tin vài nhân sự trong Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo tại Thánh Địa chuyển số vật liệu do đồng đạo trong đó có tôi và mẹ đóng góp đến chùa khác, với hình thức cho mượn, nhưng vẫn tiếp tục yêu cầu gởi thêm tiền xây cất Nhà Lưu Niệm Bảo Vật Đức Thầy.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880