106. Chữ hiếu

06 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 80008)
106. Chữ hiếu
Ngày Vu Lan cho Mẹ
1-7-1993 - 10:10 sáng

Muốn thành công việc lớn, phải chu toàn việc nhỏ. Muốn lo cho đại dân tộc, phải lo cho tiểu dân tộc, đại gia đình và tiểu gia đình trước.

Người tu Đạo không phân biệt dễ, khó mà phải nhận thi hành mọi việc. Muốn chu toàn việc ước nguyện trước hết phải phát sinh tư tưởng, phương thức, phát hiện kế hoạch. Đưa ra tư tưởng, lời nói chưa đủ mà phải HÀNH theo lời nói đó.

Mọi pháp đi đến kết quả đều là PHẬT PHÁP dẫn dắt chúng sanh trong đó có con cái, chồng vợ, cha mẹ và ông bà. Từ tiểu gia đình, đến đại gia đình, rồi đến cộng đồng Việt Nam, cộng đồng nhân loại, vân vân.

Từ bao nhiêu tiền kiếp đến kiếp hiện tại có bao nhiêu tư tưởng gia, hiền triết, thiền sư... với bao nhiêu lý thuyết được  các vị ấy đưa ra với bao nhiêu vị thực hành. Tất cả đều là vô ích nếu ta không thực hiện bằng chính bản thân qua kinh nghiệm sống. Tu học không phải tìm viêïc thích tránh việc không thích. Tu học là phải chấp nhận thử thách, khó khăn. Phải nuốt những vị ngọt lẫn đắng, chịu đựng người mình thích lẫn không thích và chuyển hóa ta cũng như người đều đạt được bình an chứng ngộ.

Tu - Tập - Thực Hành là ba điểm không thể thiếu của người thật sự muốn giúp nhân loại. Khi tu tiến trước mặt luôn luôn hiện ra những việc làm đầy khó khăn mà mình vẫn phải chấp nhận tiến bước. Nếu con đường trước mặt là con đường thênh thang êm ái đầy hoa quả ngọt ngào là ta định hướng sai vì đó là con đường đưa ta đến sự hưởng thụ, không phải là con đường phục vụ.
Ngoài Ân Tam Bảo, đất nước, và đồng bào nhân loại, còn có trọng ân đối với ông bà cha mẹ, những người đã sanh ra và nuôi nấng ta nên người, làm phương tiện cho ta phục vụ.

Nếu cần phải đem trọng ân này lên hàng đầu ta cũng phải đem vì gương sáng đó giúp cho nhân quần xã hội trông thấy để noi theo. Đó là trung tâm điểm của mọi ân nghĩa mà con người phải khởi sự hoàn tất trước khi thi hành các ân khác, cao xa hơn .

Từ ân của người mẹ đã cưu mang và banh da, xẻ thịt cũng như nuôi nấng ta, ta có đó để làm điểm tựa phát triển mạnh mẽ khả năng phục vụ tha nhân hơn, vì đó là nguồn gốc, là khởi điểm cho ta bắt đầu mọi con đường đi.

Cộng đồng Việt Nam sẽ thay đổi khi hướng về cội nguồn là Mẹ. Từ Mẹ nhắc nhở đến quê hương đau khổ bên kia bờ đại dương - cội nguồn của người tị nạn Việt Nam. Tất cả tình thương đó hướng về Mẹ, về Việt Nam sẽ làm thay đổi tất cả. Thay đổi chính sách thất học diệt chủng đem con dân Việt vào đường bần cùng đau khổ.

Tất cả những luồng tư tưởng hữu thần, lòng yêu thương quê hương, hướng về đất nước Việt Nam sẽ dẹp tan đợt sống tăm tối vô thần - hầu con dân Việt Nam được bừng tỉnh ngộ, vươn lên, khởi dậy, mạnh mẽ đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, An Lạc và Hòa Bình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880