103. Thượng tiên và địa tiên

06 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 88899)
103. Thượng tiên và địa tiên
8-8-1993

Hai khối cực tả và cực hữu sẽ bị triệt tiêu để xuất hiện một đường lối mới, lập trường mới có lợi cho quốc gia dân tộc Việt Nam.

Đường lối mới sẽ ra sao? Làm sao để kết hợp, hòa đồng được giữa hai làn sóng tư tưởng cộng sản và quốc gia? Làm sao để dứt hết hận thù?

Những người vì dân vì nước sẽ ngồi lại với nhau. Những kẻ vì lợi ích cá nhân tham quyền cố vị đều sẽ bị thay thế. Người trong nước cũng như người ở hải ngoại càng ngày càng sáng suốt biết phân định ai có tài có đức để lãnh đạo quần chúng. Không phải một cá nhân hay phe nhóm chọn lựa mà có sự đồng thuận của quần chúng. Người đi đúng đường thuận lòng dân lòng trời sẽ được mọi trợ giúp của hai giới thượng tiên và địa tiên.

Địa tiên là ai?

Là những người đã được thanh lọc, sáng suốt, có sẵn khả năng và ưu thế ở khắp mọi nơi. Họ ở trên quần chúng và có sự hậu thuẫn, thế lực để làm thành hạ tầng cơ sở cho giới lãnh đạo Việt Nam sau này.

Giới lãnh đạo Việt Nam sau này là những ai?

Là những người có tu học và có sứ mạng đưa dân tộc Việt Nam qua cảnh đau khổ hầu theo kịp đà tiến của hoàn cầu.

Người có khả năng thật sự, có sứ mạng thật sự không đi tìm quần chúng mà quần chúng đi tìm họ. Họ không tạo thế lực, uy thế, mà thế lực uy thế tiềm tàng sẵn có để đến thời kỳ thì lộ rõ ra.
Người có sứ mạng không tạo tiếng vang vì họ thật sự làm việc. Như cây đến hồi đơm hoa kết trái. Mọi việc làm đều do tự tấm lòng không do chủ trương mưu đồ, sắp xếp để đánh động tâm lý quần chúng, tạo thời cơ để làm bàn đạp tiến thân.

Người có sứ mạng không tự mình hay phe nhóm mình đưa lên mà phải do chính quần chúng đưa lên vì đó mới là địa vị thật chứ không tạo bằng hư danh ảo tưởng ngụy tạo nhằm làm nấc thang.

Hãy thấy tấm gương trước mắt mà tránh. Nhất là những danh từ dao to búa lớn như lãnh tụ. Càng xưng danh càng làm mất cảm tình. Càng ngụy tạo cho nổi thì tiếng tăm càng mất.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880