55. Đạo Còn Là Đất Nước Còn

21 Tháng Sáu 20188:09 CH(Xem: 2304)
55. Đạo Còn Là Đất Nước Còn
21-08-2016.      4 giờ sáng.

Giai đoạn này cần dành thời giờ, sức lực, để tập trung vào việc thực hiện các công tác đạo.

Việc hoằng dương chánh pháp cần đặt lên hàng đầu và thân tâm ý tự động sẽ điều chỉnh lại theo nhu cầu của công việc và tư cách cần có, để thi hành nhiệm vụ mà Ơn Trên đã giao phó trách nhiệm.

Vun quén đạo, giữ đạo và phát triển đạo là những việc tối ưu, không thể vì lý do gì, do ai gây ra, mà hành giả phải trì trệ; hơn nữa, luôn xem trở ngại là tiếng chuông thức tỉnh để lo thu gọn lại đời sống, hướng sâu vào chánh tâm, chánh giác.

Việt Nam chuyển biến không ngừng, đưa đến nhiều đổ vỡ trầm trọng, và sẽ còn thay đổi để vượt lên mọi khó khăn, tụt hậu, tiến dần đến phát triển, chuyển hóa cho một nước Việt Nam mới.

Muốn có cái mới phải vượt lên cái cũ. Muốn phù hợp với các công tác đạo mới thì cần phải buông ngay những việc cũ, để nhẹ nhàng tiến đến một công việc có tính cách đại đồng lan rộng cho một quốc gia, đó mới đúng với tinh thần phục vụ cho bốn chữ “Đạo Pháp Dân Tộc”.

Muốn phục vụ đạo pháp dân tộc thì phải học thật kỹ bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương và bốn chữ Phật Giáo Hòa Hảo, vì đó là nền tảng của quốc gia dân tộc, vì đạo còn là đất nước còn; và cũng vì đạo phát khai từ mảnh đất hình chữ S để trước nhất hướng dẫn con dân Việt Nam biết được đạo lý và Phật pháp để lo tu hiền và gìn giữ nước nhà.

Đạo còn thì đất nước còn, đạo mất là đất nước mất.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880