08. Tuổi Già Không Trở Ngại Cho Tư Tưởng Đạo

21 Tháng Sáu 20187:03 CH(Xem: 2254)
08. Tuổi Già Không Trở Ngại Cho Tư Tưởng Đạo
26-08-2015.    4 giờ sáng.

Con đường độc đạo, con đường phục hưng chánh pháp, không thể chỉ thực hiện trong một năm, có khi phải trải qua hàng trăm năm, qua nhiều thế hệ kế tiếp.

Mỗi một giai đoạn, thế hệ kế truyền, đều phải tận tâm tận lực, vừa học hỏi vừa sáng tạo, phổ truyền theo cơ đạo, trong biên độ thời gian và không gian của thế kỷ đó.

Ngày nay, trong thời đại phát triển tăng tốc của truyền thông đại chúng qua mạng vi tính, việc phổ biến tư tưởng đạo được nhanh chóng lan rộng đến hang cùng ngõ hẻm. Không chỉ ở quốc gia sở tại mà lan tỏa khắp hoàn cầu. Không những một ngôn ngữ mà bằng nhiều ngôn ngữ của thế giới.

Vì thế, điều quan trọng là những người có sứ mạng phải làm việc tận lực, phải chánh tâm chánh tín mới không rớt ra khỏi con thuyền đại đạo, ngõ hầu phục hưng chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, của Phật Tổ, Phật Thầy. Mọi việc làm chân chánh đều có Trăm Quan hộ độ che chở, bảo vệ để được an toàn, bình an tiến bước.

Tâm thân ý chân chánh, luôn sống trong chánh niệm, hành chân chánh, nghĩ chân chánh, sẽ đưa ra tư tưởng chân chánh, ngõ hầu hữu lợi cho quần sanh, cho hậu thế.

Chánh niệm được liên lũy thì tà niệm không xâm nhập. Mọi trở ngại đều trở thành một bước tiến, một sự khởi hành cho giai đoạn mới, cơ duyên mới, phù hợp với làn sóng đạo ở các tầng giới cao hơn. Cho nên hành giả luôn cần sự thanh lọc mạnh mẽ. Các triệu chứng của thân bệnh trong giai đoạn thanh tâm chuyển thể không thể không xảy ra, để đón nhận các luồng điển thiêng nhập thể.

Sau giai đoạn thanh lọc và thân bệnh, cơ thể dần dần hồi phục và trở lại quân bình, và những việc đạo chẳng những được tiếp tục mà còn phát triển theo cấp số nhân.

Tuổi già không trở ngại cho việc phục hưng tư tưởng đạo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880