06. Cán Cân Sẽ Bớt Nghiêng Về Ác Nghiệp

21 Tháng Sáu 20187:00 CH(Xem: 2317)
06. Cán Cân Sẽ Bớt Nghiêng Về Ác Nghiệp
21-08-2015.    11 giờ đêm.

Nếu cho rằng chỉ có tôn giáo của mình là chánh pháp, thật là một sai lầm to tát. Có rất nhiều tôn giáo xiển dương chánh pháp. Họ cũng có những bậc giác ngộ, những bậc minh sư, những bậc chân nhân; và cũng có những bậc giác giả, thánh nhân, không thuộc tôn giáo nào.

Chánh pháp là pháp tu chân chánh hướng đến chân thiện mỹ, hướng đến giải thoát, hướng đến phục vụ tha nhân và nhất là hướng đến sự hòa đồng không phân biệt tôn giáo, màu da, dân tộc.

Tôn giáo mà phân biệt và chống đối một tôn giáo khác, muốn đoạt tín đồ của tôn giáo khác, là đi sai đường chánh giáo của tôn giáo đó.

Bất cứ tôn giáo nào cũng đặt tình thương, từ bi, làm nền tảng, và sự cứu rỗi đưa con người đến giải thoát khỏi mọi gông cùm. Nếu dùng tôn giáo để chiếm giữ, thống lĩnh, kềm kẹp, biến con người thành tù nhân hay nô lệ của tôn giáo, thì hoàn toàn đi ngược lại sứ mạng của tôn giáo.

Vì thế, có biết bao cuộc chiến tranh, cuộc thảm sát vì lý do tôn giáo. Nhưng đích thực, do con người theo tôn giáo đó và dùng tôn giáo đó để thực hiện tâm địa hung ác tàn nhẫn của họ đối với đồng loại.

Tôn giáo là chánh giáo, nhưng chính con người đã biến thể tôn giáo của họ thành tà giáo, tạo bao nhiêu thảm kịch, lấy biết bao sinh mạng oan ức của nạn nhân khác tôn giáo.

Để tránh cho cán cân nghiêng quá nhiều về nghiệp ác, chúng ta cần tu tập, chiêm nghiệm, sống với chánh tâm, và cùng nhau chuyên cần, tự cảnh tỉnh, nhắc nhở thức giác luôn luôn, để tránh ác nghiệp, dù trong tư tưởng.

Có thức tỉnh luôn luôn, tỉnh giác để tránh ác nghiệp mới mong tránh hành động ác, được như thế sẽ sanh hạnh lành, tức hành động hướng thiện, dần dần sẽ tiêu trừ nghiệp chướng và ác nghiệp.

Càng có nhiều người có hạnh lành thì cán cân sẽ bớt nghiêng về ác nghiệp, và thế giới sẽ được an bình, hạnh phúc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880