87. Sự quan trọng của thì hiện tại

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 75366)
87. Sự quan trọng của thì hiện tại

7-5-05 - 11:00 giờ đêm

Sự quan trọng của thì hiện tại vì hiện tại là hậu quả của quá khứ và là hạt giống của tương lai.

Ta có thể sống một lúc ba thời và trong giây phút đó ta cũng có thể sống trong quá khứ hay tương lai với một sự bình tâm sáng suốt.

Muốn sống trong quá khứ với sự sáng suốt  thì ta phải ở thể trống không, có cảm giác nhưng không bị ảnh hưởng của cảm giác. Vì nếu không có cảm giác, ta là kẻ vô tri vô giác, nhưng nếu để cảm giác ảnh hưởng thì ta sẽ còn bị ảnh hưởng của lục căn lục trần, mà lục căn lục trần sẽ tạo nghiệp chướng.

Muốn dứt nghiệp chướng ta phải tu tập như thế nào?

Muốn dứt nghiệp chướng gây ra từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, ta sống luôn trong thời hiện tại cả ba thời ở thể định tâm sáng suốt và quyết định chọn lựa từ hành động không bị lệ thuộc bởi các giác quan từ lục giác. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đều ở thể định, chặt đứt quá khứ và hoàn toàn không để ý vượt qua lằn ranh hiện tại.

Ở thể ĐỊNH ta chỉ THẤY chứ không TƯỞNG. Thấy chỉ có khi định, còn tưởng được tạo bởi giác quan và ý. Ý tạo ra cảm giác, tình cảm lôi cuốn sự tưởng tượng, ảo tưởng theo tham vọng hay thất tình lục dục, lôi kéo theo cả một tiến trình nghiệp chướng lâu dài tùy theo sự mê muội cuồng vọng của thân tâm ý.

Tâm thân ý cùng sống trong một nhịp điệu của thời gian. Cùng dứt nghiệp hay cùng tạo nghiệp. Cùng tử và cùng sanh. Có lúc tâm lôi kéo thân rồi đến ý. Có lúc ý lôi kéo tâm rồi thân. Và cũng có khi thân đến tâm rồi ý. Hể cái này vượt thì cái kia vượt, mà cái này yếu thì cái kia yếu.

Chỉ có Định mới cứu cả ba cùng một lượt. Đó là sống thức tỉnh ở thì hiện tại chứ không có quá khứ lẫn tương lai. Phải tu tập như thế nào để đạt được một sự thức tỉnh liên tục. Ta chỉ cần buông rơi cái thức một sát na, một giây phút là tâm thân ý gục ngã. Ta không cần kềm chế, không cần kềm hãm, mà chỉ cần quán tâm nhớ mình là ai trong giây phút hiện tại.

Bất cứ giờ phút nào ta cũng có khả năng đạt đạo, đạt Niết bàn tại thế, nhưng bất cứ lúc nào ta cũng có thể sa vào cõi địa ngục trần gian.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880