52. Dùng Chánh Sách Sai Để Trị Là Tội Đồ Dân Tộc

27 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 80942)
52. Dùng Chánh Sách Sai Để Trị Là Tội Đồ Dân Tộc

12-7-07 - 10:00 giờ sáng

Giải quyết các vấn đề thuộc lãnh vực tôn giáo là những nan đề tại các quốc gia đang dùng quyền lực để cai trị dân hiện nay. Tôn giáo thuộc lãnh vực tâm linh của con người và tâm linh là lãnh vực tối cao trong đời sống của mỗi  con người, vì thế nên đó là một vấn đề tối quan trọng trong vấn đề trị nước.

Những người điều hành quốc gia đều thuộc lãnh vực chánh trị và hai lãnh vực chánh trị và tôn giáo luôn đối đầu nhau mãnh liệt.

Về mặt chánh trị, người lãnh đạo cần có đạo đức chánh trị và quyền lực chánh trị. Cả hai đều quan trọng ngang nhau, thiếu một trong hai thì người lãnh đạo sẽ thất bại. Thất bại ở đây là thất bại trong việc trị dân và đưa dân tộc đó đến no cơm, ấm áo, đất nước thịnh vượng và trở nên một quốc gia tiền tiến.


Những lãnh đạo có quyền lực mà thiếu đạo đức thì sẽ dùng quyền lực để cai trị dân bằng kỷ luật sắt máu chỉ tạo cho họ một chỗ đứng thế nào để có thể củng cố quyền thế, chức vụ và tiền tài, danh vọng, mặc cho dân đói nghèo, thất học, tán gia bại sản vì mình hay các tay chân bộ hạ tại các địa phương của mình.

Một chế độ không quan tâm đến phần tâm linh của toàn dân, của dân tộc thì sớm muộn gì cũng bị sụp đổ.

Thứ nhất là những người dân, nhất là thuộc giới cộng sản thèm khát tâm linh mà lại thiếu hướng dẫn về tâm linh trở nên mê tín dị đoan. Mà sự mê tín dị đoan rất tai hại vì nó sẽ làm ngu dân trí. Một quốc gia bị ngu dân trí sẽ đi đến tụt hậu vì trở nên càng ngày càng chậm tiến, lỗi thời, đi trở ngược lại thời kỳ bán khai.

Tâm linh hay tôn giáo đi đúng đường sẽ đưa dân tộc đến sự sáng suốt trong mọi lãnh vực, mọi ngành nghề, giúp cho quốc gia đi đến giai đoạn văn minh tiền tiến.

Tôn giáo, tâm linh đi đúng đường sẽ có kết quả thực nghiệm trong đời và đạo. Tức là một khoa học  thực nghiệm mà con người có thể dùng những phương thức tu tập để tiến hóa trong đời sống phục vụ tha nhân, đem lại hòa bình an lạc cho chính mình và quốc gia dân tộc, để hòa cùng các tôn giáo khác nhau hay các chủng tộc khác nhau trên thế giới, tạo nên một sự cộng hưởng an lạc, hạnh phúc đại đồng.

Thứ nhì là những người dân trong nước thuộc giới có niềm tin vào tiền nhân, ông cha có những quá khứ hào hùng phục vụ dân tộc, biết hy sinh thân mình cho sự tồn vong của quốc gia. Hoặc những người dân đã có sẵn niềm tin tôn giáo hay tín ngưỡng tuyệt đối vào các đấng thiêng liêng. Đời sống càng khổ càng củng cố niềm tin vào đấng thiêng liêng. Họ càng tu học, càng sáng suốt, nội lực càng vững mạnh thì khí lực và tâm lực của họ càng mạnh mẽ.

Đó là hai nguồn lực chánh để chuyển đổi Việt Nam.

Giới lãnh đạo cộng sản muốn cứu quốc gia phải bài trừ mê tín. Mà bài trừ mê tín thì phải trao cho họ một cái gì khác tốt hơn để họ không bị hụt hẫng và tuyệt vọng. Đó là niềm tin tôn giáo, niềm tin vào đấng thiêng liêng để giúp cho họ một hướng đi lên.

Phải trao cho những người mù một cây gậy để họ nương đó mà đứng dậy bước đi.

Không phải chỉ có người dân mê tín mà chính nhiều giới lãnh đạo cũng mê tín, vì họ không có niềm tin vào chính mình, và cũng không có niềm tin nào hơn vào chủ nghĩa cộng sản, hay các thần tượng cộng sản. Nay thì chủ nghĩa đưa quốc gia đi đến tụt hậu, đất nước thì lệ thuộc ngoại bang, vừa bị các đại quốc gia lợi dụng, cướp tài nguyên và sức lao động nhân dân, vừa phải cúi đầu phục tùng họ. Khi nhìn lại chính mình thì thấy đã sai phạm quá nhiều vì không khí mang lại ấm no cho người dân mà còn cách này hay cách khác xâm phạm của cải người dân. Họ đâm sợ hãi, sợ mất quyền thế, mất địa vị, hay mất những gì đã bõ công cướp đoạt. Sự sợ hãi đã đưa giới lãnh đạo hướng nhiều vào mê tín dị đoan, tạo điều kiện cho các thầy bà mọc lên như nấm ở khắp các miền đất nước.

Từ nay hệ quả của chánh sách sai lầm đã đến thời kỳ bộc phát trong mọi ngành nghề. Kết quả sai lầm đang chứng minh cho ý thức hệ sai lầm.

Ý thức hệ sai đưa ra chánh sách sai. Những lãnh đạo dùng ý thức hệ sai, chánh sách sai là tội đồ dân tộc vì đã đưa dân tộc, quốc gia đến chỗ tụt hậu bế tắc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880