47. Việc Trở Về Do Ơn Trên Định Đoạt

24 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 74380)
47. Việc Trở Về Do Ơn Trên Định Đoạt
2-7-07 - 9:20 giờ sáng

Từ đây công việc thay đổi, thì cách làm việc phải thay đổi. Vì thế tâm thức và phương thức hành đạo phải cập nhật theo thời thế và thời đại mới có thể hành đời đạo song tu.

Đời và đạo muốn song tu phải có khả năng phối hợp và hòa hợp hai đời sống. Đầu tiên là quân bình. Nhưng khi mới quân bình luôn phải có một thời gian thực tập. Mỗi khi chuyển qua đời hay đạo cần có thời gian chuyển. Nhưng từ nay phải hành như thế nào mà chỉ là một, hay gọi là cái thức phải nhạy bén tức khắc trong sự hành xử hay công việc của cả hai được đồng bộ song song.

Phải tức thời nói, đi, và hành đời đạo đồng bộ thì mới có khả năng phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc. Sự sáng suốt và nhạy bén phải luôn luôn và thanh lọc luôn luôn từ thức ăn, thức uống, sự nhận và cho về mặt tâm thức, đối đáp thực hành. Rồi bệnh tật sẽ dần dần khỏi vì không còn sự bất quân bình thay đổi đột ngột trong tiến trình chuyển tâm linh quá nhanh sanh đột biến về thể xác đôi khi không chịu đựng nổi các luồng điển thiêng liêng cực kỳ mạnh như sấm chớp.

Thời cơ, thiên cơ biến chuyển liên hồi trên thế giới trong đó có Việt Nam. Thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, chết chóc dồn dập xảy ra chỉ vì con người u tối và tham lam ích kỷ nên luôn nói giúp người mà hóa ra hại người, nói cứu người nhưng tạo thêm chiến tranh và chết chóc hàng loạt.

Phải bền tâm vững chí, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chánh trị và tôn giáo của thời sự ma giáo. Nhân lực không thể thắng thiên lực. Nhà nước Việt Nam không thể ngăn cản cho việc phổ biến các sách Tâm Linh đã và sẽ xuất bản để đưa ra đường hướng chỉ đạo về tiến trình đi đến giác ngộ, phục hồi nhân tính con người thời cộng sản và hậu cộng sản của con dân Việt Nam, và nhất là tiến trình lập quốc tái tạo hòa bình an lạc cho đất nước Việt Nam hình chữ S, con Rồng Á châu Việt Nam trong Tân Thiên Niên Kỷ.

Phải tiếp tục xuất bản sách và phổ biến tại Việt Nam. Việc trở về Việt Nam do Ơn Trên định đoạt.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880