46. Các Lực Quần Chúng Quật Khởi Sẽ Nổi Lên Trên diễn Đàn Quốc Nội

24 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 75540)
46. Các Lực Quần Chúng Quật Khởi Sẽ Nổi Lên Trên diễn Đàn Quốc Nội
29-6-07 - 9:30 giờ sáng - Rằm tháng 5 â.l.

Khi có tâm niệm phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc thì mọi việc làm và tâm thức ta phải luôn luôn hướng về bốn chữ đó. Ta không thể bị ảnh hưởng của các điều kiện hay ý kiến lẫn hài lòng hay bất bình của các cá nhân, phe nhóm, hay các lãnh đạo trong hay ngoài nước.

Khi còn bị ảnh hưởng của các phe nhóm hay lãnh đạo  trong hay ngoài nước thì chắc chắn ta sẽ đi lệch hướng. Mà đi lệch hướng thì ta sẽ có tội với tiền nhân.

Tiền nhân đã qua bao thăng trầm của lịch sử Việt Nam đổ bao mồ hôi và nước mắt, hy sinh bao nhân mạng để làm thành những tấm gương sáng, những ngọn hải đăng làm kim chỉ nam cho ta đi. Ta không thể vì những mục đích cá nhân hay gia đình, phe nhóm mà đi ngược lại con đường xây dựng Đạo Pháp và Dân Tộc Hồng Lạc.

Tâm thân trí phải luôn là một đường thẳng không cong, không gãy ra từng đoạn mà phải nhất quán trong mọi lời nói, suy nghĩ và hành động.

Tâm an định giúp thân trí. Thân, tâm an định giúp trí tâm. Và trí phải luôn sáng suốt để định hướng không bị trật đường đã định.

Tâm thân trí phải cương quyết mãnh liệt, nhưng cũng đồng thời nhu hòa chủ động mọi hành động và lời nói sáng suốt, có định hướng rõ rệt không bị lung lay xoay chuyển dù bất cứ lý do gì.

Việt Nam cần thời gian để chuyển hướng, nhưng muốn chuyển hướng phải có sự xao động hiển nhiên. Kẻ được người thua chắc chắn phải có, vì thế mới có sự xáo trộn buổi giao thời trước khi có khả năng đứng trên hai chân và vươn vai hội nhập vào thị trường thế giới.

Cộng đồng Việt Nam muốn cứu quốc phải làm việc hơn nữa, phải cần nỗ lực vận động khắp nơi trên thế giới để giúp nội địa có một hướng đi để có thể tiến chớ không lùi, để có thể thành công chớ không thể tiếp tục thất bại, nhất là về mặt tiêu cực như tham nhũng, lạm quyền, hiếp đáp người dân.

Các nhà lãnh đạo đất nước Việt Nam phải vững tay chèo để con thuyền Việt Nam chỉ bị chòng chành mà không bị lật úp khi đụng phải đá ngầm.

Từ nay con thuyền Việt Nam sẽ đụng phải rất nhiều đá ngầm, một mặt trận mới mà từ nay lãnh đạo Việt Nam sẽ phải đối phó, vì các lực quần chúng quật khởi sẽ nổi lên trên diễn đàn quốc nội để chuyển hướng cho guồng máy quốc gia trong mọi ngành nghề.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880