45. Cuốn NHTL 4 Là Nhu Cầu Của Quốc Gia, Dân Tộc Và Đạo Pháp

24 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 72432)
45. Cuốn NHTL 4 Là Nhu Cầu Của Quốc Gia, Dân Tộc Và Đạo Pháp

27-6-07 - 9:30 giờ sáng

Có nhiều con đường tu để đi đến giải thoát. Nhưng khi có tâm niệm hay tâm nguyện tu để giải thoát và giải thoát để trở lại phục vụ đời và đạo là cần phải thêm một quá trình hay một công trình lớn khác mà người tu phải gánh chịu. Đó là nghiệp của Đạo và Đời.

Nếu ta tu một mình giải thoát thì ta chỉ giải nghiệp của mình. Nếu tu để giải thoát và giúp cho Đạo và Đất Nước thì ta phải gánh thêm nghiệp của Đạo và Đất Nước trong đó có cả một quá trình của Đạo và Đất Nước phải trải qua.

Vì thế tất cả những gì ta chia sẻ trong quá trình tu tập bao gồm những phương thức giải nghiệp cho Đạo và cho Đất Nước.

Đạo có cả một quá trình lịch sử của Đạo từ khi nguồn Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương phát khởi cả trên trăm năm và quá trình của Đức Thầy và sự nghiệp cũng như những nghiệp quả mà Ngài đã gánh chịu cho đất nước, và Ngài đã phải thọ nạn để cứu rỗi bao chúng sanh. Công trình và dĩ nghiệp của Ngài quá lớn như núi Tu Di mà dân tộc Việt Nam phải mang ơn. Nhưng đó luôn là tâm nguyện của những bậc cứu thế ra đời để cứu độ chúng sanh.

Sự hiện hữu của Đức Thầy càng ngày sẽ càng lớn mạnh trong tâm thức con dân Việt, nhất là những người  liên hệ đến việc mưu hại Ngài. Khi người cộng sản thấy cái sai của Hồ Chí Minh thì tức khắc sẽ thấy cái đúng của Đức Thầy. Vì thế những gì viết liên quan đến Đức Thầy đều làm họ rất sợ hãi. Sợ hãi uy lực của Ngài, sợ hãi nghiệp báo, sợ hãi uy lực của chư Thiên sẽ bổ xuống đầu họ, và sợ hãi tín đồ của Ngài.

Sự sợ hãi tín ngưỡng Phật Giáo Hòa Hảo nằm trong vô thức, tiềm thức, và ngay cả cái thức của người cộng sản, nhất là những giới trực tiếp với môi trường và con người P.G.H.H. Họ càng thấy đúng họ càng sợ, họ đã tìm mọi cách phá hoại sự lớn mạnh của P.G.H.H., nhưng sự lớn mạnh của tư tưởng P.G.H.H. càng ngày càng bành trướng theo cấp số nhân tại Việt Nam do Tâm Thiện của tín đồ.

Một lực lượng tín đồ, vừa âm thầm, nhẹ nhàng, thuần thành, chất phác, chuyên về phước thiện, nhưng mạnh mẽ phần tâm linh.

Giới lãnh đạo cộng sản rất cần cuốn Nhật Ký Tâm Linh 4: Tiếng Chuông Tân Thiên Niên Kỷ vì cuốn này viết cho họ và điểm ra những sai lầm của các lãnh đạo tôn giáo. Tất cả sách lược thay đổi Việt Nam đều nằm trong đó. Tất cả các bài viết hợp lại là một sơ đồ quan trọng cho đất nước Việt Nam muốn cải tổ, nhất là về mặt chánh trị bộ giúp họ có đường hướng cải tổ guồng máy theo một hướng mới mở đường cho thời đại hậu cộng sản được thành công viên mãn.

Tuy nhiên, lời thật thì mất lòng. Nhất là những lời đâm trúng vào huyệt đạo của chánh sách chịu sự chỉ đạo của C.S. Trung quốc về vấn đề P.G.H.H. mà từ trước tới nay chưa ai nói đến.

Những cuốn Nhật Ký Tâm Linh 1, 2, 3, 4 đã “giải mã” rất nhiều về Mật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo cũng như giải mã một số vấn đề cho Việt Nam đang bị kẹt trong thế tứ bề thọ địch.

Những cuốn sách trên rất cần cho chánh phủ Việt Nam để mở ra những mấu chốt sanh tử cho quốc gia.

Giá trị đích thực của các cuốn sách là ở chỗ đó. Vì thế, dù có phản ứng của bên Công an thì cuốn sách vẫn cần thiết phải phổ biến, vì đó là một nhu cầu của quốc gia dân tộc và đạo pháp. Không phải cho cá nhân NHM hay các viên chức cầm đầu bộ công an bên an ninh.

Ghi chú: Vài viên chức bên An ninh tỏ ra không hài lòng về bài “Khả năng trở thành anh hùng dân tộc” (Nhật Ký Tâm Linh 4: Tiếng Chuông Tân Thiên Niên Kỷ).

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880