37. TO LET GO - BUÔNG XẢ (**)

29 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 71604)
37. TO LET GO - BUÔNG XẢ (**)

August 9, 1989, 9:50 AM

To let go is to be in good control with the collaboration of your mind and your body.

Your mind and your body cannot work separately, but they should help each other at the same time. When the mind is weak, the body should put in action. It should work in a way that can relieve tension and depression.

When the body is weak, the mind should put itself in action. It should find the way to activate, to stimulate the body, to use the strong will to direct the body, to place it in work, in exercise, in healthy activities, to keep up and become gradually stronger.

Do not let the weakness of the body affect the mind and vice versa, because you will go nowhere but into the abyss.

The weakness or sickness of the body or the mind always helps you to reveal something for your life. You have to look back at your family, your work, you environment. You have to observe them keenly to see what is good and bad for you.

To follow a spiritual life, you should be stronger and stronger. Whenever you become weak, there must be something that you dare to look at.

The inner strength, the energy should aim to the right direction, otherwise it will vanish.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-8-89, 9:50 AM

Buông xả là nắm vững kiểm soát sự phối hợp tâm và thân.

Tâm và thân ta không thể làm việc riêng rẽ nhau, mà phải giúp đỡ lẫn nhau đồng một lúc. Nếu tâm yếu đuối, thân sẽ hành động. Nó hành động bằng cách nào đó có thể làm giảm căng thẳng và áp lực.

Khi thân yếu đuối, tâm sẽ hành động. Nó phải tìm ra cách nào đó để khởi động, kích thích thân, dùng ý chí mạnh mẽ để chỉ huy thân, đưa nó vào trong hành động, vào thể dục, vào sinh hoạt lành mạnh, hầu giữ gìn và trở nên mạnh mẽ hơn.


Đừng để sự yếu đuối của thân ảnh hưởng đến tâm và ngược lại, bởi vì ta sẽ không đi đến đâu khác hơn là vực thẳm.

Sự yếu đuối hay bệnh hoạn của thân hoặc tâm luôn luôn giúp ta phát hiện được điều gì đó trong cuộc đời mình. Ta phải nhìn lại gia đình, việc làm, môi trường của mình. Ta phải quan sát thật sáng suốt để tìm thấy điều gì hay hoặc dở cho ta.

Theo đuổi một cuộc đời tu học, ta phải ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi nào ta trở nên yếu đuối, có một điều gì đó ta phải mạnh dạn nhìn thẳng vào nó.

Nội lực, năng lực phải được đưa vào đúng hướng, bằng không sẽ tan biến mất.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880