34. Phải Biết Nhìn Rõ Những Phương Pháp và Phương Tiện Hiện Hữu

20 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 74617)
34. Phải Biết Nhìn Rõ Những Phương Pháp và Phương Tiện Hiện Hữu
24-5-07 - 6:00 giờ sáng

Ta không thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt cứu cánh, cũng như ta không thể dùng bất cứ phương pháp nào để đạt đạo.

Có một số phương pháp thay vì giúp cho con người đạt đạo lại đưa con người trở nên dị đoan mê tín, hay tẩu hỏa nhập ma.

Tuy nhiên có phương pháp hay phương tiện đôi khi cũng phát sanh do hoàn cảnh địa lý, thời tiết, hoàn cảnh xã hội hay hoàn cảnh chánh trị, lẫn giáo dục hay ngôn ngữ, dân tộc.

Có những phương pháp hay phương tiện được tạo ra hay phát sanh hoặc sáng tạo có thể dùng ở thời điểm này thì có lợi, mà thời điểm khác thì bất lợi.

Phương pháp hay phương tiện được dùng một cách sáng suốt không mù quáng vẫn đưa đến mục đích tốt đẹp.

Trong bài “Diệu Pháp Quang Minh” Đức Thầy đã dạy: “Tùy phong hóa dân sanh phù hạp”. Đó phải chăng là kim chỉ nam cho ta soi đường để tu tập, hành phải, và thực hiện việc phổ truyền giáo lý để cho Phật Giáo Hòa Hảo thay vì bị mai một mà trở nên phong phú dồi dào, phổ biến một cách sâu rộng trong quần chúng.

Tín đồ P.G.H.H. đã làm được những gì trong một đất nước tự do giàu mạnh tại các quốc gia trên thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ, hay chỉ đặt trọng tâm vào lập trường chống cộng, danh dự của đạo qua các danh dự cá nhân, thay vì đặt việc phổ truyền giáo lý ở vị trí ưu tiên một.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều đồng đạo tại hải ngoại đã sáng suốt tự chọn cho mình một con đường riêng phục vụ đạo qua các công tác từ thiện, hay âm thầm in kinh sách, băng dĩa đạo dù cho thầm lén hay qua các tổ chức của P.G.H.H.  trong nước.

P.G.H.H. đã bị đổ máu, bị tù tội, và bị cấm tuyệt thời đệ I Việt Nam Cộng Hòa, và thời kỳ Cộng Sản từ năm 1975-1999.

Thời đệ II Cộng Hòa được tự do hoạt động nhưng đã bị chánh quyền lợi dụng xen vào nội bộ tạo sự chia rẽ nên đã nảy sanh nhiều phe phái. Thời kỳ này đã tạo nên những nhân vật lãnh đạo làm nhục danh đạo và tiếp tục sau 1975 cho đến ngày nay.

Tín đồ thuần thành của P.G.H.H. hay Bửu Sơn Kỳ Hương qua thời kỳ nào cũng tự tu tự tiến theo hoàn cảnh hay cảnh ngộ dù nghiệt ngã.

Nếu ta biết nhìn rõ phương pháp và phương tiện hiện hữu, ta có thể dùng  nó mà không đi ngược lại con đường đạo, và sẽ không bị nó lợi dụng hay khiến ta đi ngược lại con đường phục vụ đạo pháp và dân tộc.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880