31. GET IN TOUCH WITH YOURSELF - TIẾP CẬN BẢN THÂN (**)

29 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 82778)
31. GET IN TOUCH WITH YOURSELF - TIẾP CẬN BẢN THÂN (**)

June 25, 1989

People are only unknown bodies if they do not get in touch with themselves. If they are unknown to themselves, then they always do what they really do not want and do things that are not right for their life. They say one way and act a different way, then give excuses to themselves. Moreover, when people give excuses to themselves or to others, they use their mundane logic mind. With pure logic or pure mind, there is no excuse, no explanation. It is what it is and that is it. There is no reason for that. No goal to achieve. There is no “because” involved.

 

People who do not get in touch with themselves will lead an unknown life, a life with no map. They live in a puzzle. One day, they see their life go in this way, and another day, they see their life go in another way. They see each way depending on their moods and their feelings, yet their feelings change every moment.


People who do not get in touch with themselves cannot have clairvoyance, because if they cannot see themselves, how can they see others, and without clairvoyance there is only confusion.


People who get in touch with themselves will get in touch with their deep level of feeling. They know what they really need, really want, the problem that they are having, the problem that they are facing, and the problem that they have to solve. These people know what they have to do for their life. Moreover, when they know what they need to do for themselves, they will know what they need to do for their interrelated persons. They can release themselves from selfishness.


Selfishness is a hindrance between them and others, which isolates them among others. Selfishness puzzles them, and makes them reject others, and of course makes them reject themselves in reverse. Selfishness limits them from opening their whole heart to others, from giving and receiving love and energy of the universe.


The energy is everywhere. This is the life force, and there is no limit to receive it. There is no limit to receive light, power, and strength. There is no limit for knowledge or clairvoyance. There is no limit beyond us. There is no limit of time and space. There is no limit between you and other human beings; this is why clairvoyant people can read the others' mind.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-6-89

Con người chỉ là các thân xác vô tri nếu không tiếp cận được bản thân mình. Nếu họ không biết được chính họ, họ  sẽ thường làm những việc họ không thật sự muốn làm và những việc không đúng cho cuộc đời họ. Họ nói một đàng làm một nẻo, và tự tha thứ cho mình. Và khi người ta tha thứ cho chính mình, hay cho người khác, họ thường dùng tâm đời lý luận. Với thuần lý hoặc thuần tâm, không có gì để xin tha thứ hoặc giải thích. Nó là như thế và chỉ như thế. Không có lý do gì cho nó. Không có mục tiêu gì để đạt đến. Không có dính dấp gì đến chữ  "bởi vì."

Người không tiếp cận được bản thân sẽ sống một cuộc đời vô định, một đời sống không có bản đồ. Họ sống trong hỏa mù. Ngày này, họ thấy đời họ đi lối này, ngày kia, họ thấy đời họ đi lối khác.  Họ thấy mỗi đường lối tùy theo hứng thú và cảm xúc, tuy nhiên cảm xúc của họ thay đổi từng giây phút.

Người không tiếp cận được bản thân không thể nào đạt đến minh trí bởi vì họ không thể nhìn được tự thân thì làm sao nhìn ra người khác, và không có minh trí chỉ có nhầm lẫn.

Người tiếp cận được bản thân sẽ tiếp xúc được tầng lớp sâu xa nhất của cảm xúc. Họ biết những gì họ thật sự cần, thật sự muốn, vấn đề họ đang vướng mắc, vấn đề họ đang đối diện, và vấn đề họ phải giải quyết. Những người này biết việc gì cần phải làm trong cuộc đời. Và khi họ biết việc gì cần làm cho họ, họ sẽ biết việc gì cần làm cho người liên hệ. Họ có thể giải thoát bản thân khỏi sự  ích kỷ.

Ích kỷ là một chướng ngại giữa họ và người khác, vốn cô lập họ với người khác. Ích kỷ khiến họ hoang mang, và phủ nhận người khác, và khiến mình bị phủ nhận ngược lại. Ích kỷ giới hạn họ không mở rộng con tim cùng người khác, không cho và nhận tình thương và năng lực của vũ trụ.

Năng lực ở khắp mọi nơi. Đó chính là sinh lực, và không có giới hạn trong việc đón nhận. Không có giới hạn đón nhận lấy ánh sáng, điện năng, và sức mạnh. Không có giới hạn cho kiến thức, minh trí. Không có giới hạn cho siêu việt. Không có giới hạn cho thời gian và không gian. Không có giới hạn giữa ta và người khác; nhờ đó người minh tuệ có thể đọc được tâm kẻ khác.

*****
Ghi chú: Một loạt bài có đánh dấu (**) trong các năm 1984, 1992, 1993 tác giả viết bằng Anh văn. Bản Việt văn do Nguyên Văn chuyển ngữ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880