30. Đại Gia Đình Hồn Thiêng Sông Núi

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76324)
30. Đại Gia Đình Hồn Thiêng Sông Núi


20-3-2006 – 0:30 giờ khuya

Từ xưa đến nay chưa bao giờ người ta tìm hay cần một giải pháp nếu không gặp bế tắc.

Nếu con tim bị nghẽn mới được bác sĩ thông tim hoặc mổ tim.

Không thể có chuyển đổi nếu không có bế tắc. Không có hòa bình nếu không có chiến tranh.

Tiểu loạn sẽ không đưa đến hòa bình, mà muốn có hòa bình, có hòa giữa hai chủ nghĩa, hai chánh sách ắt phải có đại loạn hay chiến tranh thì người của hai bên mới tìm giải pháp và đi đến va chạm rồi mới đến nhân nhượng và chấp nhận một giải pháp trung dung.

Không ai chịu nhường quyền cao tước trọng nhà cao cửa rộng mà họ chỉ chấp nhận rút lui hay nhân nhượng khi sắp mất tất cả hay quyền lợi chức phận bị lung lay.

Việt Nam là một quốc gia có quá nhiều món nợ cần phải trả. Nợ đối với các quốc gia, dân tộc bạn mà mình đã giành đất đai hay tàn sát họ. Nợ đối với các dân tộc thiểu số, nợ đối với chính nhân dân của mình.

Nợ của nhân dân là nợ gì? Nợ không mang lại cơm no áo ấm, lấy của dân làm của mình để ăn ngon mặc đẹp, hay nói đúng hơn là cướp của nhân dân.

Tất cả những món nợ đều không qua quy luật bất di bất dịch là nếu ta không trả thì chủ nợ sẽ đòi.

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trung kiên với Đức Thầy là những người biết lo tu hành tuyệt đối không dùng mưu mô xảo trá để làm chánh trị. Họ hiểu được Đạo và con Đường đi tới trong tương lai của Đạo.

Người có tâm đạo, hành đạo và đạt đạo chỉ nắm một chữ KHÔNG mà đi.

Hôm nay những người dùng mưu mô xảo quyệt để tiêu diệt gây rối loạn hay làm xấu hổ khiến cho bên ngoài chê trách Phật Giáo Hòa Hảo, phải trả một giá rất đắt.

Họ đã dùng sách lược gây rối cho Phật Giáo Hòa Hảo thì ngày nay chánh sách này đã đạt đến cực điểm để tạo khó khăn, mâu thuẫn và bế tắc cho chánh sách của họ.

Bàn cờ của họ lập ra là nhân cơ, và ngày nay bàn cờ này đã bị ảnh hưởng bởi huyền lực của Thiên Cơ.

Huyền lực là gì?

Huyền lực là lực của Thiên Nhãn.

Nhân cơ của C.S.V.N. đang bị huyền lực của Thiên Cơ xoay đến cực điểm. Huyền lực sẽ quay cho bàn cờ của họ lập ra bị rối loạn không có giải pháp. Đó là một cái giá mà họ phải trả. Thật nặng và thật khó gỡ. Họ gỡ được mối này nó sẽ biến thiên ra mối khác.

Họ càng dùng con cờ này để phá con cờ nọ thì càng làm cho nó lộng hành, cuồng loạn, tức nước vỡ bờ. Hậu quả  khó lường.

Khi họ tạo các con cờ bị cuồng tâm thì có lúc nó sẽ bị mất trí khôn, hành động bất thường vì bị loạn tâm mất trí.

Con cờ trên bàn cờ thì tiến thoái có nhanh, chậm, hay dở, nhưng đều có chừng mực và giới hạn. Nhưng nhân cơ thì vô lường. Các con cờ người bị nhiều ảnh hưởng của nhiều đối tác khác nhau, vì thế nên kẻ cầm cờ không thể lường được nước cờ sẽ đi về đâu và sẽ đến đâu. Tưởng nó tiến không dè nó lùi, tưởng nó ngưng không ngờ nó tiến.

Con cờ người là loại cờ hung hiểm gian manh nhất, có thể có dã tâm hơn con thú khi nó đi vào bế tắc.

Ta cần bình tâm để có một cái nhìn tổng quát cho đất nước. Ta phải xa rời tiểu ngã, tiểu đạo để cùng hòa với những tâm hồn biết yêu thương nòi giống để đóng góp vào sự nghiệp giữ nước và phát triển đất nước.

Ta cần bình tâm để có một cái nhìn đồng dạng trong mọi sinh hoạt, mọi lãnh vực đối với toàn dân trong và ngoài nước. Phải đặt chữ CÔNG trên chữ TƯ kể từ giai đoạn này.

Đây là giai đoạn chuyển hướng, và phải buông công việc của quá khứ để chuẩn bị cho những việc mới có tầm mức quan trọng hơn, có ích lợi hơn, hòa đồng hơn về chánh trị lẫn tôn giáo.

Một đứa bé phải được trưởng thành từ tư tưởng cho đến hành động. Phải rời tiểu gia đình để mạnh dạn bước ra Đại Gia Đình Dân Tộc Việt Nam, kết tụ bởi Hồn Thiêng Sông Núi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880