25. SỐNG TRONG CỐT TỦY

27 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 72874)
25. SỐNG TRONG CỐT TỦY

7-8-88, 8:30AM

Khi đã đến trình độ chỉ sống trong cốt tủy rồi sao lại sợ ngoại cảnh và muốn tìm kiếm ngoại cảnh thuận lợi? Khi ta sống trong cốt tủy thì không có hoàn cảnh nữa - cảnh nghịch có khi là thuận và cảnh thuận có khi là nghịch. Tâm động thì cảnh thuận cũng động, còn tâm tịnh thì cảnh nghịch cũng tịnh. Người quyết tâm tu thì không có gì làm cho chùn bước, chùn bước là còn sợ hãi. Còn sợ hãi là còn sợ khó mà việc tu hành không phải đi tìm việc dễ việc nhàn.

Cần phải dùng bộ máy đời để học đời. Đừng chấp nó mà phải hiểu biết theo dõi nó để tồn tại. Nhờ nó đã được thanh lọc cho nên ngày hôm nay mới đạt được sự tỉnh thức luôn luôn trong cốt tủy. Đừng chấp vào những cảm xúc, tư tưởng của nó, mà hãy sống trên mọi cảm xúc và tư tưởng. Cốt tủy mà ta đang sống có sức mạnh vô biên không ai vi phạm được.

Ơn trên luôn trợ lực cho người tu, như có thể thấy được trong mỗi lúc thể xác hay tâm hồn bị chao động. Hãy cứ vững tâm và luôn tiến bước.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880